Geplaatst op: 13 november 2023

Alle ingrediënten voor een mooi feestje konden we afvinken. Op 1 november vierden wij ons 25 jarig bestaan met onze eigen club mensen die samen verantwoordelijk zijn voor ons succes! Met een drankje en een heerlijk diner proostten we op de mooie werken die we de voorgaande jaren hebben opgeleverd. De successen die we behaald hebben en de soms onmogelijke vraagstukken die we toch wisten op te lossen.

Niet alleen Henk en Mack wilde het team bedanken voor hun inzet, het team wilde de heren ook bedanken voor het vertrouwen. Zij overhandigden een prachtig beeldje, uitgesneden uit S235 staal en staat symbool voor onze onzichtbare kracht. Collega Ingmar heeft het uitgetekend en collega Fjorder heeft de drie onderdelen zelf aan elkaar gelast.

Wij bedanken nogmaals ons eigen team, onze partners en opdrachtgevers voor de fijne samenwerking in de afgelopen jaren. Op naar nog vele mooie, succesvolle inspirerende jaren. Op naar de volgende 25 jaar!

Geplaatst op: 1 november 2023

Precies vandaag bestaat Pelecon Gouda 25 jaar! Dat betekent 25 jaar ervaring als adviseur op het gebied van bouwtechnische constructies. Al 25 jaar berekenen, tekenen, controleren en adviseren wij over  draag- en stabiliteitsconstructies van architectonische ontwerpen, zoals distributiecentra, gebouwen, kantoren, winkelcentra, woningen en scholen. Daarom viert ons hele team van Pelecon vanmiddag feest!

Pelecon Gouda is in 1998 opgericht door Wim van Leeuwen en Piet Peters; twee mannen met een passie voor constructies van gebouwen. In de bijlage vind je het krantenartikel uit de Rijn en Gouwe van dinsdag 22 september 1998 over de inschrijving van deze vijftigduizendste onderneming in het Handelsregister. Leuk om te weten is dat Zowel Wim en Piet destijds al 25 jaar ervaring hadden in het constructeursvak. Voldoende kennis aan boord dus om het succesvolle Pelecon te starten!

Groei door de jaren heen
Door de jaren heen werd onze dienstverlening alleen maar beter. Zo zijn wij sterk geworden op het gebied van logistiek vastgoed, (food en zuivel) industrie en complexe woongebouwen. Ook hebben wij onze kennis en capaciteit uitgebreid door in juni 2021 te fuseren met de 47 jaar ervaring van ingenieursbureau Reijneveld uit Amersfoort. Vanaf dat moment hebben wij twee vestigingen met ieder een eigen klantenpakket, maar waarbij de kennis van mensen uit Gouda en Amersfoort over en weer wordt ingezet! Dat maakt dat we van elkaar leren en bij blijven bij de huidige marktontwikkelingen.

Zonder opdrachtgevers en Peleconners geen Pelecon
Bedankt opdrachtgevers en partners voor het vertrouwen in de afgelopen 25 jaar. Maar bovenal bedankt Peleconners voor jullie loyaliteit en inspiratie! Op naar de komende 25 jaar PELECON!

Geplaatst op: 26 oktober 2023

Dit gebouw, het nieuwe logistieke centrum van BESTSELLER in Lelystad beslaat maar liefst 155.000 m2. In de notendop: hier ontstaat het grootste houten gebouw van Europa! 

De architect Henning Larsen, inmiddels onderdeel van Ramboll in Denemarken, heeft vanaf het begin van het ontwerp gekozen voor zoveel mogelijk besparing van CO2 en een verbetering van de biodiversiteit op het terrein, ondanks het gebouw. Als constructiemateriaal is daarom gekozen voor zoveel mogelijk hout. Voor de afbouw werd ook gezocht naar natuurlijke materialen, bijvoorbeeld hooi als isolatiemateriaal. Waar het niet anders kon, door hoge belastingen en/of ruimtebeslag, is gekozen voor prefab beton en CO2-arm geproduceerd staal.

Kennisstap vooruit
Voor Pelecon Amersfoort, door Ramboll Denemarken als lokale partner geselecteerd, is de houtconstructie een enorme kennisstap vooruit. Kennis van de mogelijkheden, de voorwaarden tijdens uitvoering, de (goede) weerstand tegen brand, etc. André Verschoor, register ontwerper van Pelecon: “we verwachten komende jaren een explosieve groei in het toepassen van gelamineerd hout, in combinatie met bijvoorbeeld houten kanaalplaatvloeren”.

Biodiversiteit vergroten
De wens van de architect om de biodiversiteit op het bouwterrein te vergroten in plaats van te verkleinen uit zich in een daktuin van bijna 300 meter lang. Het dak van de hoogbouw ligt (vanzelfsprekend) vol met zonnepanelen.

Partnership tijdens dit project
Naast Pelecon is ook architectenbureau Denc (onderdeel van Sweco) uit Bussum geselecteerd als lokale partner voor bouwkundige uitwerking, bouwvergunning en gebouwinstallaties. Met Denc werkt Pelecon regelmatig samen op grote logistieke projecten. Met een directe communicatie en respect voor elkaars vakgebied vormen we ook op dit project een sterk team.

Heeft u interesse in een houten variant van uw gebouwontwerp? Neem dan contact op met de collega’s van Pelecon in Gouda en in Amersfoort.

📷 Henning Larsen

Geplaatst op: 12 september 2023

Ontwerpen, modelleren en berekenen voor constructies van gebouwen is ons sterkste punt. Ons advies geven wij door aan de partij die het uitvoert. Maar dan stellen wij onszelf vaak de vraag: worden de verbindingen uit ons advies wel goed uitgevoerd? Wordt het staal wel conform tekening gemonteerd? Omdat wij staan voor de onzichtbare kracht van een gebouw vinden we het belangrijk om er ook op toe te zien dat die onzichtbare kracht wordt geborgd. Daarom voeren wij controles uit op bouwplaatsen van onze projecten. Niet om belerend te zijn en om het beter te weten, maar gewoon om samen voor het allerbeste eindresultaat te gaan.

We noemen onze controle daarom niet voor niets een kwaliteitscontrole van het bouwwerk. Het is iets wat voor ons belangrijk is, voor de eindgebruiker van onze projecten, maar ook voor onze opdrachtgever(s) en investeerder(s). We bezoeken de bouwplaats dan ook steeds vaker op verzoek, wanneer er problemen zijn zoals bijvoorbeeld scheurvorming in het metselwerk of funderingsproblemen. We komen ook niet één keer langs. Eerst voor de fundering is gestort om de wapening te controleren, later als de vloeren/ wanden en of de staalconstructie gemonteerd is. Staalcontroles voor bedrijfsgebouwen voeren we meestal uit voordat alle installaties erin zitten, maar nadat de gevels en het dak is gemonteerd en de bedrijfsvloer is gestort en uitgehard. Het bedrijfsgebouw is dan goed toegankelijk voor een algehele controle door middel van een hoogwerker.

Waarom
Met deze kwaliteitscontrole sorteren we vast voor op de nieuwe Wet kwaliteitsborging (Wkb), welke stapsgewijs wordt ingevoerd vanaf 1 januari 2024. Daarnaast hebben deze controles ook als doel om samen met de uitvoerende partijen (met name met staalleveranciers en de bouwers) de kwaliteit van de geleverde producten op een zo hoog mogelijk niveau te brengen, zodat het zo nauwkeurig mogelijk gemonteerd kan worden. Maar ook ontwerpende partijen, de constructeurs en modelleurs van Pelecon, leren ontzettend veel van deze kwaliteitscontroles.

Specifieke controles voor nieuwbouw én bestaande bouw
Wapening van de fundering en vloeren van nieuwe gebouwen krijgt onze aandacht, vooral op punten waarvan de constructeur van tevoren heeft aangegeven dat die extra aandacht nodig hebben. Is de betondekking goed en hoe zitten de ankers erin voor de staalconstructie? Voeren wij een staalcontrole uit, dan controleren wij in steekproeven de gehele staalconstructie. Zijn alle bouten aanwezig, kloppen de details, staat de verbinding ‘open’ en wat is de kwaliteit van het laswerk?  We kijken naar de profielen; is alles aanwezig en hebben we te maken met scheefstand of zijn er zaken krom? Voor deze controle houden we onze tekeningen en die van het staalbedrijf aan.

Het komt ook voor dat er problemen met de constructie van bestaande gebouwen zijn. We voeren dan op locatie een onderzoek uit, vaak in combinatie met een  archiefonderzoek bij de gemeente. Dat is nodig om, samen met de huidige situatie een doordacht rapport op te stellen voor het verbouwen of herstellen van het pand.

Zorgvuldig vastleggen
Het is maar goed dat onze collega’s die de controles uitvoeren een scherpe blik hebben, want het gros van de controles wordt gedaan met het blote oog. Maar we gebruiken ook ED-Controls, hiermee maken we dan foto’s op locatie om alles wat we zien vast te leggen. Scheurvorming en scheefstand meten we in met een waterpas, verbindingen controleren we met de hand en/of gereedschap.

We vinden het belangrijk dat onze bevindingen in een rapport worden vastgelegd. Daarvoor hebben we een checklist die we zorgvuldig afvinken, vaak voorzien van een voorstel tot herstel. Het rapport delen we intern met de constructeur, extern met de opdrachtgever en eventueel met de partij die de herstelwerkzaamheden gaat uitvoeren.

Wie heeft nou die scherpe blik?
Dat is een kleine club binnen Pelecon met onder andere Constructief Modelleur Eric Noorduin. Samen hebben ze zoveel kennis en ervaring opgebouwd in de afgelopen jaren dat ze al snel zien of herstelwerkzaamheden noodzakelijk zijn. En dat is helaas nog wel eens het geval, de bouw blijft immers mensenwerk! Daarom zijn wij blij met collega’s zoals Eric en kunnen wij altijd zorgdragen voor de veiligheid van de gebruikers van de gebouwen en kunnen wij blijven zeggen dat wij staan voor die #onzichtbarekracht.

Geplaatst op: 20 februari 2023

Onze partner (tevens opdrachtgever voor dit project) Daiwa House kreeg de opdracht van de Nederlandse multinational Mammoet om een kantine en winkel te creëren. Pelecon is constructeur van dit project wat uitdagend is door de combinatie van traditionele- en elementenbouw. Het traditionele deel betreft een tafelconstructie op de begane grond welke de overkapping is voor de parkeerplaats die hierdoor minimaal ruimte inneemt op de kavel. Op deze tafelconstructie komen twee verdiepingen unitbouw bestaande uit Movix vloeren.

Niet alleen de combinatie van traditionele- en elementenbouw en de tafelconstructie, maar ook de loopbrug zijn een uitdaging van dit project. Deze loopbrug verbindt straks het bestaande gebouw (De Bolder) met het nieuwe gebouw. Onze opdracht was om de berekening te maken van het complete gebouw en om het traditionele deel te tekenen. Wij hebben hierbij de profilering bepaald van de tafelconstructie en van de Movix units, we hebben de stabiliteitsvoorzieningen opgegeven en we hebben de fundering berekend.

Constructieve uitdagingen voor Pelecon
Op de tafelconstructie komt het movix systeem te staan, door het toepassen van staalbetonkolommen konden we deze constructie “plas” brandwerend maken zonder aanvullende bekleding. Onder de tafel kan geparkeerd worden waarbij de kolommen ook op botsbelasting uitgerekend moesten worden. Een andere uitdaging was dat de exacte afmetingen en positie van de loopbrug nog niet bekend zijn. Dit kan pas ingemeten worden als het nieuwe gebouw er staat. Tot slot, we hebben hier te maken met de diabolo-vorm van het gebouw De Bolder. Dat betekent dat hij rond is, maar ook bij de aansluiting schuin naar binnen valt.

Constructeurs Bastiaan en Evelijn zijn tevreden over het resultaat van ons advies en blijven tijdens de realisatie ook nog aangehaakt bij deze opdracht voor eventuele heroverwegingen. Ons werkt houdt immers niet op bij het overhandigen van de tekeningen en berekeningen.

De onzichtbare kracht

Geplaatst op: 2 februari 2023

Vandaag hebben we de eerste post van een reeks op onze LinkedIn pagina geplaatst over onze heldere belofte “De onzichtbare kracht’. Voor ons een vanzelfsprekendheid voor ieder project waaraan wij werken. #deonzichtbarekracht

 

De weg van droom naar werkelijkheid loopt langs uitdagingen, opgaven en beslissingen. Gaandeweg wordt er bijgeschaafd, heroverwogen en waar nodig bijgestuurd. Aangezien de creatieve geest de richting aangeeft, worden beperkingen vermeden. En altijd is het vertrekpunt een initiatief. Een idee.

Bij het ontwerpen van een gebouw is dat niet anders. Pas zodra het idee wordt omgezet naar een concreet plan worden haalbaarheid, duurzaamheid en uitvoerbaarheid belangrijke factoren. Het skelet van het gebouw, de constructie, ondersteunt dan letterlijk het ontwerp. Die realiteit maakt de expertise van een gebouwconstructeur letterlijk van levensbelang.

Pelecon is specialist in het omzetten van ontwerpen in concrete en haalbare constructies. Bijna vijftig jaar ervaring stelt ons in staat een initieel ontwerp zo scherp mogelijk te converteren naar de realiteit. Dat gaat veelal over techniek, maar we zijn ons ervan bewust dat het nog meer gaat om persoonlijk contact. Door nauw samen te werken en direct te communiceren met opdrachtgevers, architecten en uitvoerders komen de beste ideeën tot leven. Maar hoe de samenwerking er ook uitziet, Pelecon waakt over de veiligheid van alle gebruikers van het gebouw. Zorgeloos.

Laatste column André Verschoor in Bouwen met Staal

Geplaatst op: 31 januari 2023

Twee jaar lang schreef onze collega André Verschoor een column voor iedere uitgave van het vaktijdschrift Bouwen met Staal. In zijn laatste column kijkt André terug op de onderwerpen waarover hij schreef. Over de belangrijkste ontwikkelingen binnen de staalindustrie, circulair bouwen en engineering. Nieuwsgierig? Lees de column hier.

Het tijdschrift staat vol met goede artikelen over het bouwen met staal. Koop het tijdschrift of wordt lid!

Inspirerende middag over hergebruik van staal

Geplaatst op: 21 november 2022

Onze collega’s Klaudia Wojtasik-Schoo en Pascal Ruivenkamp zijn naar een interessante themadag geweest van onze partners Nebest en Bouwen met Staal. Tijdens deze dag met als onderwerp ‘Meten is weten’ stond het hergebruik van staal centraal. Voor ons is het enorm belangrijk om dergelijke bijeenkomsten bij te wonen, omdat wij graag up-to-date willen blijven op alle vlakken binnen de bouw. Want innovaties, milieu en duurzaamheid zijn belangrijke speerpunten in deze tijden. Ook binnen engineering zijn wij hier als Pelecon actief mee bezig.