Eerste paal voor DC Technische Unie

Geplaatst op: 2 februari 2024

In Alphen aan de Rijn heeft de Technische unie, een groothandel in technische oplossingen voor installatie en industrie, de eerste paal geslagen voor de uitbreiding van hun DC. Op hetzelfde terrein is in de loop der jaren steeds bijgebouwd, maar de huidige uitbreiding spant de kroon met een oppervlak van circa 7.700 vierkante meter! Een prachtig, duurzaam gebouw met ook de nodige uitdagingen waarbij wij met ons constructieadvies groot verschil konden maken.

Dit uit zich in de brandveiligheid. Want toen we startten aan het project lag er in verband met brandveiligheid een voorontwerp met een hybride constructie bestaande uit betonkolommen en stalen dakspanten. Na overleg met de architect en aannemer is er toch voor gekozen om de hal volledig in staal uit te voeren. Uitvoeringstechnisch en financieel was dit de betere oplossing en kwam de brandveiligheid niet in gevaar. Door de verdiepingsvloer op 14,4 meter zijn Extra Beveiligde Vluchtroutes (EBV) benodigd, de twee aanwezige trappenhuizen zijn daarom volledig losstaande constructies met een brandscheiding van 60 minuten tussen het trappenhuis en de hal.

Uitdagingen zijn er om aan te gaan
In de naastgelegen bestaande hal 4 bevindt zit ook een geautomatiseerd systeem met de serverruimte aan de zijde van de uitbreiding hal 6. De apparatuur in deze ruimte is gevoelig voor trillingen. Hiervoor is een trilling prognose onderzoek gedaan. Uiteindelijk is gekozen voor traditionele prefab palen, waarbij de eerste paal op een zaterdag geheid is. Ten tijde van het heien zijn de servers uitgeschakeld en zijn er trillingsmeters aangebracht om trillingen door het heien nauwlettend in de gaten te kunnen houden. Uiteindelijk bleven de trillingen ruim binnen de acceptabele grenzen en heeft dit geen belemmeringen veroorzaakt. Dat betekent dus een veilige toekomst voor de Technische Unie en de eigenaar van het pand; moederbedrijf Sonepar Nederland Vastgoed BV.

Op de toekomst voorbereid
In de hal bevindt zich een verdiepingsvloer met kantoorruimtes op 14,4 meter hoogte. Een deel van de hal wordt voorzien van een geautomatiseerd opslagsysteem met drie niveaus aan inbouwvloeren. In het overige deel van de hal worden traditionele stellingen aangebracht, maar ook uitbreiding van het geautomatiseerde systeem moet mogelijk zijn. Gebruiksvriendelijk en uitbreidbaar, maar ook duurzaam. Want het volledige dak van het distributiecentrum is geschikt voor het plaatsen van PV-panelen; in de staalconstructie is rekening gehouden met het extra gewicht van deze panelen en benodigde ballast.

En door….
De heiwerkzaamheden zijn dus gestart, nu is het aan de aannemer. Wij blijven aangehaakt tot en met de oplevering voor het bewaken van de constructie en als adviseur wanneer er vragen ontstaan tijdens de bouw. En dát zijn ook de leuke dingen van ons vak; onze tekeningen werkelijkheid zien worden.