Geplaatst op: 11 maart 2024

Afgelopen donderdag werd de eerste paal geslagen voor DSV, logistieke dienstverlener voor duizenden nationaal en internationaal opererende bedrijven. Op het Logistiek Park Moerdijk, direct langs de rijksweg A17, verrijst het grootste aaneengeschakelde distributiecentrum van Nederland van meer dan 200.000 m2 hoogwaardige opslag en distributie, op een perceel van in totaal ruim 34 hectare. Pelecon werd door Bouwbedrijf Vrolijk (verantwoordelijk voor de bouwkundige uitwerking) betrokken bij dit project om het definitieve constructieontwerp uit te werken tot een uitvoerbaar plan. Samen met alle bouwpartners hebben wij de vele staalkilo’s en betonhoeveelheden in de fundering geoptimaliseerd, die nodig zijn voor het bouwen van dit megapand.

Spantoptimalisatie
Voor het dakafschotplan is ervoor gekozen om alle subspanten van ca. 22,5 meter lang als een dakje met 2-zijdig afschot uit te voeren. De extra HWA- en NO.-lijnen die hierbij nodig zijn wogen niet op tegen de kilo’s staal die we hiermee bespaarden. Deze spanten worden gemaakt in de nieuwe productiefaciliteit van Vrolijk Staalconcepten, die de spanten geheel automatisch gaat aflassen. De detailengineering en het productietekenwerk is in nauwe samenwerking verzorgd door ADS Ertner.

Stabiliteit
Het lagere dakdeel boven de mezzaninevloer is voor 80% van de warehouses een parkeerdek voor luxe personenauto’s. De mezzaninevloer en het parkeerdek zijn 24,0 meter diep en hebben met hun schijfwerking ook een groot aandeel in de stabiliteit van de 10 verschillende warehouses.

Uitdagingen
Tijdens de uitwerking van hal H werd de vraag gesteld om ook PGS-opslagruimtes in één van de warehouses in te passen. Dit resulteerde in vijf op zichzelf staande gebouwconstructies met een maximaal vloeroppervlak van 2.000 m2. Een andere uitdaging was de 17 meter hoge schijngevel welke in het beeld- kwaliteitsplan is vastgelegd. Deze schijngevel is deels vrijstaand en deels tegen de gevel gemaakt. Door slim gebruik te maken van vakwerkkolommen zijn de kilo’s staal zoveel als kan benut. Het kantoor heeft een ronde vorm, maar heeft een gelijke constructieopzet als de warehouses, staalconstructie in combinatie met kanaalplaatvloeren. De trappenhuizen van het kantoor zijn extra beveiligde vluchtroutes en worden daarom uitgevoerd in prefab betonwanden.

Funderingsontwerp
De fundering is een Vibropaal-systeem waarover funderingsbalken en -poeren worden gemaakt. De vaste grondslag is wel een zandpakket, maar over grotere diepte los gepakt. De ingenieurs van Pelecon, Vrolijk, Be-Smart en Vroom hebben in samenwerking met elkaar het meest optimale palenplan  en funderingsontwerp ontwikkeld. Iedere partij heeft zijn input en controleert elkaar. Zo’n groot project vraagt namelijk om veel aandacht, waarbij de basis helemaal goed moet zijn! Enkele palenplannen zijn nog in ontwikkeling, maar de eerste warehouses en het kantoor zijn definitief en gereed voor uitvoering. Vroom gaat hier het heiwerk verrichten en verwacht met 4 stellingen circa 3.500 palen de grond in te krijgen.

De ins en outs van dit project
Het gaat hier dus om het grootste aaneengesloten warehouse van Nederland en is de eerste ontwikkeling van vier op het nieuwe Logistiek Park Moerdijk. Het gebouw heeft een vloeroppervlakte van 198.300 m2 aangevuld met een mezzanine van 38.600 m2, 136 docks, 5 kantoren en een hellingbaan voor de meer dan 1.000 luxe autoparkeerplaatsen op het dak. De warehouses zijn opgebouwd uit 10 losstaande constructies en 1 crossdockhal. Het kantoor omvat circa 4.915 m2 BVO, verdeeld over drie bouwlagen met een loopbrug naar het parkeerdek. Kortom: het nieuwe DC op het logistieke park zorgt ervoor dat DSV nog kan doorgroeien en hun klanten tot ver in de toekomst kan blijven bedienen.

Fotografie eerste paal: Pelecon structural engineers
Impressies: Palazzo

Distributiecentrum voor Hunkemöller, Almere

Geplaatst op: 8 februari 2024

PELECON HEEFT HET CONSTRUCTIEF ONTWERP GEMAAKT VOOR HET ONLANGS OPGELEVERDE NIEUWE DISTRIBUTIECENTRUM VAN HUNKEMÖLLER OP BEDRIJVENTERREIN STICHTSEKANT IN ALMERE. DE NEDERLANDSE LINGERIEKETEN MET FLINK WAT GROEIAMBITIES HAD RUIMTE NODIG! ARCHITECT DENC NETHERLANDS IS VERANTWOORDELIJK VOOR HET CREATIEVE ONTWERP VAN HET DC EN BETROK PELECON BIJ DIT PROJECT. WAARBIJ ONZE KRACHT LAG IN HET ZO ECONOMISCH MOGELIJK ONTWERPEN WAT RESULTEERDE IN EEN SLANKE, MAAR TOCH ROBUUSTE STAALCONSTRUCTIE. VOOR DEZE OPDRACHT HEEFT DE WAARDEVOLLE SAMENWERKING TUSSEN ARCHITECT EN CONSTRUCTEUR GERESULTEERD IN EEN FRAAI EINDRESULTAAT; EEN MODERN WAREHOUSE MET KANTOOR WAT EEN ECHTE TOEVOEGING IS TUSSEN DE SOMS WAT ‘SAAIE’ DISTRIBUTIECENTRA.

Het nieuwe DC voor Hunkemöller bestaat uit twee gescheiden warehouses welke aan de voorzijde voorzien zijn van in totaal 44 docks en een mezzaninevloer van wel 12 meter diep. Fase 1 van de warehouses is in gebruik genomen door Hunkemöller zelf waarbij er in het warehouse twee entresolvloeren zijn aangebracht en een geautomatiseerd miniload systeem. Het nieuwe DC bevat ook een meerlaags kantoor dat bestaat uit een losse constructie met drie bouwlagen, op elke verdieping voorzien van een luifel die op sommige posities ook beloopbaar is.

Geplaatst op: 26 januari 2024

Pelecon heeft het constructief ontwerp gemaakt voor het onlangs opgeleverde nieuwe distributiecentrum van Hunkemöller op bedrijventerrein Stichtsekant in Almere. De Nederlandse lingerieketen met flink wat groeiambities had ruimte nodig! Architect DENC Netherlands is verantwoordelijk voor het creatieve ontwerp van het DC en betrok Pelecon bij dit project. Waarbij onze kracht lag in het zo economisch mogelijk ontwerpen wat resulteerde in een slanke, maar toch robuuste staalconstructie. Voor deze opdracht heeft de waardevolle samenwerking tussen architect en constructeur geresulteerd in een fraai eindresultaat; een modern warehouse met kantoor wat een echte toevoeging is tussen de soms wat ‘saaie’ distributiecentra.

Het nieuwe DC voor Hunkemöller bestaat uit twee gescheiden warehouses welke aan de voorzijde voorzien zijn van in totaal 44 docks en een mezzaninevloer van wel 12 meter diep. Fase 1 van de warehouses is in gebruik genomen door Hunkemöller zelf waarbij er in het warehouse twee entresolvloeren zijn aangebracht en een geautomatiseerd miniload systeem. Het nieuwe DC bevat ook een meerlaags kantoor dat bestaat uit een losse constructie met drie bouwlagen, op elke verdieping voorzien van een luifel die op sommige posities ook beloopbaar is.

Constructief een flinke uitdaging
Onder de mezzaninevloer in de warehouses zijn zo min mogelijk kolommen toegepast, waardoor er grote vloer dragende spanten toegepast moesten worden met een vrije overspanning van 22,8 meter. Het kantoor is een echte eye-catcher met zeer slanke luifels en kolommen en een gevel met rondom volledig glas. Dit had onze expliciete aandacht nodig voor de detaillering. De stabiliteit van het kantoor is geregeld in de kern van het gebouw rond de lift en het trappenhuis, doordat er rondom vliesgevels zijn toegepast.

Geen gebrek aan duurzaamheid
Het DC krijgt een BREEAM certificering (duurzaamheid), gericht op het Excellent certificaat (BRL 2020). De focus ligt op een zo duurzaam mogelijk gebouw dat een laag energieverbruik heeft en weinig onderhoud vergt. Het volledige dak van het warehouse is geschikt voor het plaatsen van PV-panelen, in de staalconstructie is rekening gehouden met het extra gewicht van deze panelen en benodigde ballast.

Distributiecentrum Ara, ALMELO

Geplaatst op: 18 december 2023

EEN DISTRIBUTIECENTRUM ONTWIKKELEN DAT PAST BINNEN HET LANDSCHAP WAS DE DOELSTELLING VAN DE EIGENAAR, PROJECTONTWIKKELAAR, ARCHITECT EN CONSTRUCTEUR PELECON. ER ONTSTOND EEN DISTRIBUTIECENTRUM MET ALLE FUNCTIONALITEITEN DIE BIJ EEN DISTRIBUTIECENTRUM HOREN, MAAR DANKZIJ EEN ECOLOGISCH NATUURSCHERM VAN BIJNA ÉÉN KILOMETER LANG EN 15 METER HOOG KRIJGT HET DISTRIBUTIECENTRUM EEN PRACHTIGE ECOLOGISCHE STRIK ÉN BEVORDERT ZIJ DE BIODIVERSITEIT IN HET GEBIED.

Het ecologische natuurscherm is deels tegen het gebouw, deels vrijstaand en deels boven de dockposities geprojecteerd. “Aan de basis van het natuurscherm staat een indrukwekkend stalen frame, dat in de komende maanden en jaren begroeid zal worden door een grote diversiteit aan planten”, vertelt Stolwijk. “Samen met de architect hebben wij de eerste ontwerpschetsen hiervoor gemaakt en steeds verder verfijnd, met oog voor esthetiek, stabiliteit en uitvoerbaarheid. Zo komen natuur, architectuur, technologie en functionaliteit mooi samen.”

Intralox LLC Europe, Hoofddorp

Geplaatst op: 7 december 2023

Wij worden veelvuldig ingeschakeld door architecten om tijdens de ontwerpfase al te adviseren over de constructie. Uiteindelijk moet dat mooie gebouw natuurlijk ook veilig zijn voor de gebruikers. Architect DENC vroeg ons al in een vroeg stadium van de opdracht om een constructief ontwerp te maken voor het nieuwe gebouw van Intralox LLC Europe. Intralox had de ambitie om van Amsterdam naar Schiphol Trade Park te verhuizen en een Europees hoofdkantoor met productiehal te ontwikkelen.

Intralox is een wereldwijd leverancier van transportoplossingen voor het verplaatsen van de meest kritieke producten. Het bedrijf levert aan uiteenlopende industrieën: van de voedselverwerkende industrie tot post- en pakketdistributie. Schiphol Trade Park in Hoofddorp sluit goed aan bij de wensen van Intralox, met name de centrale ligging en daarom goede bereikbaarheid bieden voordelen. Maar ook de hoge duurzaamheidsambitie van Schiphol Trade Park sluit aan bij de kernwaarden van Intralox.

Nieuwe fabriek M&G Group, Assen

Geplaatst op: 23 augustus 2023

Duurzaam, multifunctioneel en flexibel: de nieuwe productie- en opslaglocatie voor M&G Group in Assen laat heel duidelijk de kracht van Pelecon structural engineers op het gebied van bouwtechnische constructies zien. Wij zijn al in een zeer vroeg projectstadium door ontwikkelaar Borghese Logistics betrokken, om het Programma van Eisen van de ontwikkelaar en eindgebruiker zo optimaal mogelijk in het gebouw in te passen. Maar ook om een maximale bruikbaarheid te borgen. Nu én richting de toekomst.

“Onze samenwerking met Borghese Logistics, architect Mies Architectuur en aannemer Pleijsier Bouw gaat al jaren terug”, vertelt Mack Stolwijk.  “We weten wat we van elkaar mogen verwachten. Bovendien zijn we goed bekend met elkaars kracht en voorkeuren. Omdat bijvoorbeeld Pleijsier Bouw een voorkeur heeft voor staal, hebben wij een staalskelet in combinatie met een staaldak en kanaalplaatvloeren uitgeëngineerd. Groot voordeel van deze combinatie is dat heel snel en direct vanaf de vrachtwagen gebouwd kan worden.”

 

Geplaatst op: 13 februari 2023

Onlangs rekenden en tekenen wij voor een compleet nieuwe verdiepingsvloer in een bestaande distributiehal van Royal A-Ware. Hierdoor verandert de functie van de hal van op- en overslaghal in een productielocatie. Een opdracht met voor Pelecon genoeg constructieve uitdagingen!

Die uitdagingen zaten vooral in het vastleggen van de kolom- en paalposities binnen het grid van het bestaande gebouw. In dit type gebouwen is de productie altijd leidend voor de indeling. Een echte puzzel soms. De nieuwe palen zijn schroefinjectiepalen, aangebracht in de beperkte hoogte. Direct op deze palen rusten de nieuwe verdiepingsvloeren met voldoende draagkracht voor machines en transport.

Versterking voor PV-panelen
De bestaande dakconstructie is ook versterkt voor nieuwe luchtbehandeling eronder en voor PV-panelen erop.

Samen sterk
Al met al waren het zeer ingrijpende constructieve aanpassingen die zijn ontworpen in opdracht van Bouwkundig Adviesbureau Het 4Kant. De uitvoering is in handen van aannemer Dijkham Bouw en staalleverancier Nijborg Staal.

Geplaatst op: 19 januari 2023

Voor onze opdrachtgever Bieze Food Group mogen we adviseren over alweer fase 3 van de uitbreiding van hun koel- en vries logistiek in Nijkerk. Een opdracht waarbij wij onze specialistische kennis volop kunnen inzetten, de constructie voor een vrieshal is immers bijzonder.

De vloer van een vrieshal wordt altijd uitgevoerd als dubbele vloer, met verwarming in de onderste fundatie om doorvriezen te voorkomen. Vervolgens een dikke laag isolatie en een topvloer waar zware stellingen op kunnen staan. Deze laatste vloer krimpt vanaf het moment dat de vriesmachines (condensors) worden aangezet. Bij -25 graden wordt de vloer wel een aantal centimeter korter.

Specialisme
Pelecon is gespecialiseerd in koel- en vries logistiek. De Bieze Food Group is een trouwe klant van Pelecon die graag gebruik maakt van deze specialistische kennis. Hun optimaal ontwikkelde logistieke hotspot maakt het na oplevering mogelijk dat zij hun voedsel veilig kunnen bewaren, bewerken en vervolgens gekoeld vervoeren.

Voor deze opdracht werkten wij samen met van Bokhorst Architecten en Aannemer Dijkham Bouw; beiden uit Nijkerk.

Fotografie: André Verschoor – Pelecon

Geplaatst op: 7 november 2022

De voorbereidingen voor de bouw van een groot distributiecentrum voor Jysk in Lelystad gaan al een aantal jaren terug. Waarbij Pelecon Amersfoort, als onderdeel van het internationale ontwerpteam, vanaf het begin meedenkt over het constructievraagstuk van het hoogbouwmagazijn wat straks aan alle moderne (duurzaamheids)eisen voldoet.

Momenteel worden er enkele duizenden palen geheid. Deze vormen niet alleen de basis voor de moderne opslagplaats voor pallets met Jysk-producten. Maar ze vormen ook de basis voor het nieuwe bevoorradingssysteem van Jysk in Nederland, dat bijdraagt aan de duurzaamheidsambitie van het Deense bedrijf. Vrachtwagens hoeven immers aanzienlijk minder kilometers te rijden om alle producten bij alle Nederlandse vestigingen te leveren.

Fijne klant, fijn team
Dat wij de samenwerking met Jysk en alle partners als prettig ervaren, dat vertellen we ze vaker. Jysk is ook een opdrachtgever die dit verwacht van alle samenwerkende partijen; zij geloven dat je pas dan het beste resultaat kunt behalen. Wij zijn dan ook nu al trots op het resultaat voor zover dat kan en geven het stokje over aan aannemer Vrolijk. Aan hen de taak om onze constructietekeningen en -adviezen om te zetten in een van de modernste distributiecentra van Nederland.

Distributiecentrum P3 Logistic Park, Echt Susteren

Geplaatst op: 9 december 2021

Het nieuwe distributiecentrum in Echt-Susteren is opgeleverd aan P3 Logistic Parks en laat duidelijk zien wat Pelecon structural engineers op het gebied van gebouwconstructies kan betekenen. Het adviesbureau voor bouwtechnische constructies met vestigingen in Gouda en Amersfoort werd al in de beginfase door Dokvast en Heembouw Architecten bij dit project betrokken. Pelecon is verantwoordelijk voor de berekeningen, tekeningen én controle van de complete staalconstructie.