Distributiecentrum Ara
ALMELO
Natuur, architectuur, technologie en functionaliteit komen mooi samen

EEN DISTRIBUTIECENTRUM ONTWIKKELEN DAT PAST BINNEN HET LANDSCHAP WAS DE DOELSTELLING VAN DE EIGENAAR, PROJECTONTWIKKELAAR, ARCHITECT EN CONSTRUCTEUR PELECON. ER ONTSTOND EEN DISTRIBUTIECENTRUM MET ALLE FUNCTIONALITEITEN DIE BIJ EEN DISTRIBUTIECENTRUM HOREN, MAAR DANKZIJ EEN ECOLOGISCH NATUURSCHERM VAN BIJNA ÉÉN KILOMETER LANG EN 15 METER HOOG KRIJGT HET DISTRIBUTIECENTRUM EEN PRACHTIGE ECOLOGISCHE STRIK ÉN BEVORDERT ZIJ DE BIODIVERSITEIT IN HET GEBIED.

Het ecologische natuurscherm is deels tegen het gebouw, deels vrijstaand en deels boven de dockposities geprojecteerd. “Aan de basis van het natuurscherm staat een indrukwekkend stalen frame, dat in de komende maanden en jaren begroeid zal worden door een grote diversiteit aan planten”, vertelt Stolwijk. “Samen met de architect hebben wij de eerste ontwerpschetsen hiervoor gemaakt en steeds verder verfijnd, met oog voor esthetiek, stabiliteit en uitvoerbaarheid. Zo komen natuur, architectuur, technologie en functionaliteit mooi samen.”

Naam: Mack Stolwijk
Functie: Constructeur en Partner

ONTWERP EN CONSTRUCTIEADVIES KOMEN SAMEN
Diederik de Jonge van Heembouw Architecten, ontwierp een diagonaal lijnenspel in het natuurscherm, vertelt hij. “Uitvoeringstechnisch was dit constructief gezien echter vrij lastig. Daarom hebben wij een alternatieve oplossing uitgedacht, met verticale basisportalen waartegen een diagonaal lijnenspel van staalframe is aangebracht. Hiertussen zitten stalen netten, waartussen de begroeiing straks gericht omhoog kan klimmen. Samen met de landschapsadviseur en B-smart fundering is de fundering van het natuurscherm zodanig geoptimaliseerd, dat alle planten goed kunnen wortelen en groeien.”

VAN GROF NAAR FIJN
In de VO-fase werd ons adviesbureau door architect Heembouw al betrokken voor de bouwtechnische constructies. Wij dachten naast de constructie van het natuurscherm mee over de staalconstructie van het gehele distributiecentrum. “Hierbij hebben we van grof naar fijn gewerkt”, vertelt Mack Stolwijk. “Het distributiecentrum is opgebouwd uit vier units. Grootste uitzondering hierop betreft het lage dak boven de mezzanine, dat op mijn advies is vervallen. In plaats hiervan is het hoge dak doorgetrokken tot de voorgevel, waardoor twee gevel- naar dakovergangen zijn uitgespaard.”

Leuk om te noemen is dat de eerste huurder, Schotpoort Logistics, inmiddels zijn intrek heeft genomen!