Nieuwe fabriek M&G Group
Assen
Maximaal voorbereid op de toekomst

Duurzaam, multifunctioneel en flexibel: de nieuwe productie- en opslaglocatie voor M&G Group in Assen laat heel duidelijk de kracht van Pelecon structural engineers op het gebied van bouwtechnische constructies zien. Wij zijn al in een zeer vroeg projectstadium door ontwikkelaar Borghese Logistics betrokken, om het Programma van Eisen van de ontwikkelaar en eindgebruiker zo optimaal mogelijk in het gebouw in te passen. Maar ook om een maximale bruikbaarheid te borgen. Nu én richting de toekomst.

“Onze samenwerking met Borghese Logistics, architect Mies Architectuur en aannemer Pleijsier Bouw gaat al jaren terug”, vertelt Mack Stolwijk.  “We weten wat we van elkaar mogen verwachten. Bovendien zijn we goed bekend met elkaars kracht en voorkeuren. Omdat bijvoorbeeld Pleijsier Bouw een voorkeur heeft voor staal, hebben wij een staalskelet in combinatie met een staaldak en kanaalplaatvloeren uitgeëngineerd. Groot voordeel van deze combinatie is dat heel snel en direct vanaf de vrachtwagen gebouwd kan worden.”

 

Naam: Mack Stolwijk
Functie: Constructeur en Partner

Flexibele constructie
“In de afgelopen jaren hebben we de gebouwstructuur voor logistieke gebouwen steeds verder gefinetuned, ten aanzien van bijvoorbeeld kolomafstanden, vloerbelastingen en opslaghoogtes”, vertelt Stolwijk. “Vanzelfsprekend voegen we hier steeds de nieuwste inzichten én projectspecifieke wensen aan toe. Bijzonder in Assen is vooral dat de 25.000 m² grote productiehal inclusief twee kraanbaanlijnen met 5 bovenloopkranen, in de toekomst ook benut moet kunnen worden als logistieke hal, in aanvulling op het 12.000 m2 grote warehouse. De kolomindeling én de hoogte van de hal zijn hier volledig op afgestemd. Bovendien hebben we diverse voorbereidingen getroffen voor een extra laadkuil en dockmogelijkheden.”

Uitgekiend kantoorontwerp
Een tweede bijzonderheid vormde het 3.000 m2 grote kantoor, vertelt hij. “De bouwwetgeving schreef een maximale dakrandhoogte van 12 meter voor. Om binnen deze hoogte een hoogwaardig kantoor met drie bouwlagen te ontwikkelen, inclusief alle installatietechnieken, was niet eenvoudig. Een oplossing werd uiteindelijk gevonden in een zo dun mogelijke vloer, in combinatie met geïntegreerde vloerliggers. Om de overdracht van geluid en trillingen vanuit de productiehal te voorkomen, is het kantoor constructief volledig ontkoppeld van de halconstructie. Hierdoor worden technische randvoorwaarden, bruikbaarheid én comfort ook in dit project naar het hoogste niveau getild.”

Uniek aan deze opdracht
“We hebben voor deze opdracht zeer snel geschakeld. In augustus 2022 zijn we gestart met het ontwerp, begin januari is begonnen met de boorwerkzaamheden. Dit kan alleen met een ontwerp- en bouwteam waarmee je vertrouwd bent. Wij kijken dan ook terug op een voortvarend ontwerptraject waarbij alle partijen commitment toonde in het ontwerp!”