Eerste paal nieuw DC van DSV op Logistiek Park Moerdijk

Geplaatst op: 11 maart 2024

Afgelopen donderdag werd de eerste paal geslagen voor DSV, logistieke dienstverlener voor duizenden nationaal en internationaal opererende bedrijven. Op het Logistiek Park Moerdijk, direct langs de rijksweg A17, verrijst het grootste aaneengeschakelde distributiecentrum van Nederland van meer dan 200.000 m2 hoogwaardige opslag en distributie, op een perceel van in totaal ruim 34 hectare. Pelecon werd door Bouwbedrijf Vrolijk (verantwoordelijk voor de bouwkundige uitwerking) betrokken bij dit project om het definitieve constructieontwerp uit te werken tot een uitvoerbaar plan. Samen met alle bouwpartners hebben wij de vele staalkilo’s en betonhoeveelheden in de fundering geoptimaliseerd, die nodig zijn voor het bouwen van dit megapand.

Spantoptimalisatie
Voor het dakafschotplan is ervoor gekozen om alle subspanten van ca. 22,5 meter lang als een dakje met 2-zijdig afschot uit te voeren. De extra HWA- en NO.-lijnen die hierbij nodig zijn wogen niet op tegen de kilo’s staal die we hiermee bespaarden. Deze spanten worden gemaakt in de nieuwe productiefaciliteit van Vrolijk Staalconcepten, die de spanten geheel automatisch gaat aflassen. De detailengineering en het productietekenwerk is in nauwe samenwerking verzorgd door ADS Ertner.

Stabiliteit
Het lagere dakdeel boven de mezzaninevloer is voor 80% van de warehouses een parkeerdek voor luxe personenauto’s. De mezzaninevloer en het parkeerdek zijn 24,0 meter diep en hebben met hun schijfwerking ook een groot aandeel in de stabiliteit van de 10 verschillende warehouses.

Uitdagingen
Tijdens de uitwerking van hal H werd de vraag gesteld om ook PGS-opslagruimtes in één van de warehouses in te passen. Dit resulteerde in vijf op zichzelf staande gebouwconstructies met een maximaal vloeroppervlak van 2.000 m2. Een andere uitdaging was de 17 meter hoge schijngevel welke in het beeld- kwaliteitsplan is vastgelegd. Deze schijngevel is deels vrijstaand en deels tegen de gevel gemaakt. Door slim gebruik te maken van vakwerkkolommen zijn de kilo’s staal zoveel als kan benut. Het kantoor heeft een ronde vorm, maar heeft een gelijke constructieopzet als de warehouses, staalconstructie in combinatie met kanaalplaatvloeren. De trappenhuizen van het kantoor zijn extra beveiligde vluchtroutes en worden daarom uitgevoerd in prefab betonwanden.

Funderingsontwerp
De fundering is een Vibropaal-systeem waarover funderingsbalken en -poeren worden gemaakt. De vaste grondslag is wel een zandpakket, maar over grotere diepte los gepakt. De ingenieurs van Pelecon, Vrolijk, Be-Smart en Vroom hebben in samenwerking met elkaar het meest optimale palenplan  en funderingsontwerp ontwikkeld. Iedere partij heeft zijn input en controleert elkaar. Zo’n groot project vraagt namelijk om veel aandacht, waarbij de basis helemaal goed moet zijn! Enkele palenplannen zijn nog in ontwikkeling, maar de eerste warehouses en het kantoor zijn definitief en gereed voor uitvoering. Vroom gaat hier het heiwerk verrichten en verwacht met 4 stellingen circa 3.500 palen de grond in te krijgen.

De ins en outs van dit project
Het gaat hier dus om het grootste aaneengesloten warehouse van Nederland en is de eerste ontwikkeling van vier op het nieuwe Logistiek Park Moerdijk. Het gebouw heeft een vloeroppervlakte van 198.300 m2 aangevuld met een mezzanine van 38.600 m2, 136 docks, 5 kantoren en een hellingbaan voor de meer dan 1.000 luxe autoparkeerplaatsen op het dak. De warehouses zijn opgebouwd uit 10 losstaande constructies en 1 crossdockhal. Het kantoor omvat circa 4.915 m2 BVO, verdeeld over drie bouwlagen met een loopbrug naar het parkeerdek. Kortom: het nieuwe DC op het logistieke park zorgt ervoor dat DSV nog kan doorgroeien en hun klanten tot ver in de toekomst kan blijven bedienen.

Fotografie eerste paal: Pelecon structural engineers
Impressies: Palazzo