Check, check, dubbelcheck!

Geplaatst op: 16 april 2024

Ontwerpen, modelleren en berekenen voor constructies van gebouwen is ons sterkste punt. Ons advies geven wij door aan de partij die het uitvoert. Maar dan stellen wij onszelf vaak de vraag: worden de verbindingen uit ons advies wel goed uitgevoerd? Wordt het staal wel conform tekening gemonteerd? Omdat wij staan voor de onzichtbare kracht van een gebouw vinden we het belangrijk om er ook op toe te zien dat die onzichtbare kracht wordt geborgd. Daarom voeren wij controles uit op bouwplaatsen van onze projecten. Niet om belerend te zijn en om het beter te weten, maar gewoon om samen voor het allerbeste eindresultaat te gaan.

We noemen onze controle daarom niet voor niets een kwaliteitscontrole van het bouwwerk. Het is iets wat voor ons belangrijk is, voor de eindgebruiker van onze projecten, maar ook voor onze opdrachtgever(s) en investeerder(s). We bezoeken de bouwplaats dan ook steeds vaker op verzoek, wanneer er problemen zijn zoals bijvoorbeeld scheurvorming in het metselwerk of funderingsproblemen. We komen ook niet één keer langs. Eerst voor de fundering is gestort om de wapening te controleren, later als de vloeren/ wanden en of de staalconstructie gemonteerd is. Staalcontroles voor bedrijfsgebouwen voeren we meestal uit voordat alle installaties erin zitten, maar nadat de gevels en het dak is gemonteerd en de bedrijfsvloer is gestort en uitgehard. Het bedrijfsgebouw is dan goed toegankelijk voor een algehele controle door middel van een hoogwerker.

Waarom
Met deze kwaliteitscontrole sorteren we vast voor op de nieuwe Wet kwaliteitsborging (Wkb), welke stapsgewijs wordt ingevoerd vanaf 1 januari 2024. Daarnaast hebben deze controles ook als doel om samen met de uitvoerende partijen (met name met staalleveranciers en de bouwers) de kwaliteit van de geleverde producten op een zo hoog mogelijk niveau te brengen, zodat het zo nauwkeurig mogelijk gemonteerd kan worden. Maar ook ontwerpende partijen, de constructeurs en modelleurs van Pelecon, leren ontzettend veel van deze kwaliteitscontroles.

Specifieke controles voor nieuwbouw én bestaande bouw
Wapening van de fundering en vloeren van nieuwe gebouwen krijgt onze aandacht, vooral op punten waarvan de constructeur van tevoren heeft aangegeven dat die extra aandacht nodig hebben. Is de betondekking goed en hoe zitten de ankers erin voor de staalconstructie? Voeren wij een staalcontrole uit, dan controleren wij in steekproeven de gehele staalconstructie. Zijn alle bouten aanwezig, kloppen de details, staat de verbinding ‘open’ en wat is de kwaliteit van het laswerk?  We kijken naar de profielen; is alles aanwezig en hebben we te maken met scheefstand of zijn er zaken krom? Voor deze controle houden we onze tekeningen en die van het staalbedrijf aan.

Het komt ook voor dat er problemen met de constructie van bestaande gebouwen zijn. We voeren dan op locatie een onderzoek uit, vaak in combinatie met een  archiefonderzoek bij de gemeente. Dat is nodig om, samen met de huidige situatie een doordacht rapport op te stellen voor het verbouwen of herstellen van het pand.

Zorgvuldig vastleggen
Het is maar goed dat onze collega’s die de controles uitvoeren een scherpe blik hebben, want het gros van de controles wordt gedaan met het blote oog. Maar we gebruiken ook ED-Controls, hiermee maken we dan foto’s op locatie om alles wat we zien vast te leggen. Scheurvorming en scheefstand meten we in met een waterpas, verbindingen controleren we met de hand en/of gereedschap.

We vinden het belangrijk dat onze bevindingen in een rapport worden vastgelegd. Daarvoor hebben we een checklist die we zorgvuldig afvinken, vaak voorzien van een voorstel tot herstel. Het rapport delen we intern met de constructeur, extern met de opdrachtgever en eventueel met de partij die de herstelwerkzaamheden gaat uitvoeren.

Wie heeft nou die scherpe blik?
Dat is een kleine club binnen Pelecon met onder andere Constructief Modelleur Eric Noorduin. Samen hebben ze zoveel kennis en ervaring opgebouwd in de afgelopen jaren dat ze al snel zien of herstelwerkzaamheden noodzakelijk zijn. En dat is helaas nog wel eens het geval, de bouw blijft immers mensenwerk! Daarom zijn wij blij met collega’s zoals Eric en kunnen wij altijd zorgdragen voor de veiligheid van de gebruikers van de gebouwen en kunnen wij blijven zeggen dat wij staan voor die #onzichtbarekracht.