Berichten overzicht origineel

Geplaatst op: 8 mei 2024

Trots zijn wij op de publicatie in het magazine Logistiek Vastgoed Nederland. Op pagina 22 en 23 vertellen wij meer over onze dienstverlening waarbij we dieper ingaan op het duurzaam bouwen van houtconstructies aan de hand van een prachtig project voor de Deense opdrachtgever Bestseller. Zij bouwen in Lelystad het grootste, houten logistieke centrum van Europa.

Lees hier het hele artikel in Logistiek Vastgoed Nederland 2024.

Impressies: Architect Henning Larsen

Geplaatst op: 7 mei 2024

Van 18 tot en met 20 april hebben we met ons hele team van Pelecon een onvergetelijke reis gemaakt naar Sicilië. Onze avontuurlijke trip begon met een vlucht naar Catania, waar we neerstreken in het charmante dorpje Giardini Naxox. In dit schilderachtige kustplaatsje gingen we deze eerste dag aan boord van twee catamarans.

Op de tweede dag stond er een spannende excursie op de planning: een 4×4 tour naar de Etna. Met negen robuuste terreinwagens begaven we ons richting deze majestueuze vulkaan. Eenmaal daar aangekomen, trotseerden we de elementen tijdens een wandeling die ons letterlijk het gevoel gaf dat we op de top van de wereld stonden. De wind gierde om ons heen en de sneeuw en hagel maakten de ervaring des te intenser. Volgens de lokale gidsen was dit weer niet gebruikelijk voor deze tijd van het jaar.

Na deze avontuurlijke tocht hadden we de keuze: een spannende rit met de mountainbike naar een wijnproeverij of een route per 4×4 door het ruige landschap. Hoe dan ook, we werden beloond met een uitgebreide lunch, gevolgd door een fascinerende rondleiding en proeverij, waarbij we alles te weten kwamen over het ambacht van wijn maken.

De ochtend van de derde dag kon iedereen vrij besteden. De meesten van ons kozen ervoor om het charmante dorpje Taormina te verkennen. Om 12 uur verzamelden we voor een bijzondere activiteit: een pizza workshop. Na het kneden, beleggen en uiteraard opeten van onze eigen creaties, werden we in groepen verdeeld voor een spannend spel: de Treasure Hunt. Daarna volgde een rondleiding met een professioneel tintje in het theater, waar we meer leerden over ons vakgebied.

Na drie inspirerende dagen was het tijd om terug te keren naar het vliegveld, het einde naderde van een reis vol avontuur en gezelligheid. Dat we een fijne club mensen zijn, dat wisten we al. Maar we hebben elkaar nog beter leren kennen en we zijn ervan overtuigd dat dit de gezelligheid, maar vooral het werk alleen maar ten goede komt.

Geplaatst op: 16 april 2024

Ontwerpen, modelleren en berekenen voor constructies van gebouwen is ons sterkste punt. Ons advies geven wij door aan de partij die het uitvoert. Maar dan stellen wij onszelf vaak de vraag: worden de verbindingen uit ons advies wel goed uitgevoerd? Wordt het staal wel conform tekening gemonteerd? Omdat wij staan voor de onzichtbare kracht van een gebouw vinden we het belangrijk om er ook op toe te zien dat die onzichtbare kracht wordt geborgd. Daarom voeren wij controles uit op bouwplaatsen van onze projecten. Niet om belerend te zijn en om het beter te weten, maar gewoon om samen voor het allerbeste eindresultaat te gaan.

We noemen onze controle daarom niet voor niets een kwaliteitscontrole van het bouwwerk. Het is iets wat voor ons belangrijk is, voor de eindgebruiker van onze projecten, maar ook voor onze opdrachtgever(s) en investeerder(s). We bezoeken de bouwplaats dan ook steeds vaker op verzoek, wanneer er problemen zijn zoals bijvoorbeeld scheurvorming in het metselwerk of funderingsproblemen. We komen ook niet één keer langs. Eerst voor de fundering is gestort om de wapening te controleren, later als de vloeren/ wanden en of de staalconstructie gemonteerd is. Staalcontroles voor bedrijfsgebouwen voeren we meestal uit voordat alle installaties erin zitten, maar nadat de gevels en het dak is gemonteerd en de bedrijfsvloer is gestort en uitgehard. Het bedrijfsgebouw is dan goed toegankelijk voor een algehele controle door middel van een hoogwerker.

Waarom
Met deze kwaliteitscontrole sorteren we vast voor op de nieuwe Wet kwaliteitsborging (Wkb), welke stapsgewijs wordt ingevoerd vanaf 1 januari 2024. Daarnaast hebben deze controles ook als doel om samen met de uitvoerende partijen (met name met staalleveranciers en de bouwers) de kwaliteit van de geleverde producten op een zo hoog mogelijk niveau te brengen, zodat het zo nauwkeurig mogelijk gemonteerd kan worden. Maar ook ontwerpende partijen, de constructeurs en modelleurs van Pelecon, leren ontzettend veel van deze kwaliteitscontroles.

Specifieke controles voor nieuwbouw én bestaande bouw
Wapening van de fundering en vloeren van nieuwe gebouwen krijgt onze aandacht, vooral op punten waarvan de constructeur van tevoren heeft aangegeven dat die extra aandacht nodig hebben. Is de betondekking goed en hoe zitten de ankers erin voor de staalconstructie? Voeren wij een staalcontrole uit, dan controleren wij in steekproeven de gehele staalconstructie. Zijn alle bouten aanwezig, kloppen de details, staat de verbinding ‘open’ en wat is de kwaliteit van het laswerk?  We kijken naar de profielen; is alles aanwezig en hebben we te maken met scheefstand of zijn er zaken krom? Voor deze controle houden we onze tekeningen en die van het staalbedrijf aan.

Het komt ook voor dat er problemen met de constructie van bestaande gebouwen zijn. We voeren dan op locatie een onderzoek uit, vaak in combinatie met een  archiefonderzoek bij de gemeente. Dat is nodig om, samen met de huidige situatie een doordacht rapport op te stellen voor het verbouwen of herstellen van het pand.

Zorgvuldig vastleggen
Het is maar goed dat onze collega’s die de controles uitvoeren een scherpe blik hebben, want het gros van de controles wordt gedaan met het blote oog. Maar we gebruiken ook ED-Controls, hiermee maken we dan foto’s op locatie om alles wat we zien vast te leggen. Scheurvorming en scheefstand meten we in met een waterpas, verbindingen controleren we met de hand en/of gereedschap.

We vinden het belangrijk dat onze bevindingen in een rapport worden vastgelegd. Daarvoor hebben we een checklist die we zorgvuldig afvinken, vaak voorzien van een voorstel tot herstel. Het rapport delen we intern met de constructeur, extern met de opdrachtgever en eventueel met de partij die de herstelwerkzaamheden gaat uitvoeren.

Wie heeft nou die scherpe blik?
Dat is een kleine club binnen Pelecon met onder andere Constructief Modelleur Eric Noorduin. Samen hebben ze zoveel kennis en ervaring opgebouwd in de afgelopen jaren dat ze al snel zien of herstelwerkzaamheden noodzakelijk zijn. En dat is helaas nog wel eens het geval, de bouw blijft immers mensenwerk! Daarom zijn wij blij met collega’s zoals Eric en kunnen wij altijd zorgdragen voor de veiligheid van de gebruikers van de gebouwen en kunnen wij blijven zeggen dat wij staan voor die #onzichtbarekracht.

Geplaatst op: 11 maart 2024

Afgelopen donderdag werd de eerste paal geslagen voor DSV, logistieke dienstverlener voor duizenden nationaal en internationaal opererende bedrijven. Op het Logistiek Park Moerdijk, direct langs de rijksweg A17, verrijst het grootste aaneengeschakelde distributiecentrum van Nederland van meer dan 200.000 m2 hoogwaardige opslag en distributie, op een perceel van in totaal ruim 34 hectare. Pelecon werd door Bouwbedrijf Vrolijk (verantwoordelijk voor de bouwkundige uitwerking) betrokken bij dit project om het definitieve constructieontwerp uit te werken tot een uitvoerbaar plan. Samen met alle bouwpartners hebben wij de vele staalkilo’s en betonhoeveelheden in de fundering geoptimaliseerd, die nodig zijn voor het bouwen van dit megapand.

Spantoptimalisatie
Voor het dakafschotplan is ervoor gekozen om alle subspanten van ca. 22,5 meter lang als een dakje met 2-zijdig afschot uit te voeren. De extra HWA- en NO.-lijnen die hierbij nodig zijn wogen niet op tegen de kilo’s staal die we hiermee bespaarden. Deze spanten worden gemaakt in de nieuwe productiefaciliteit van Vrolijk Staalconcepten, die de spanten geheel automatisch gaat aflassen. De detailengineering en het productietekenwerk is in nauwe samenwerking verzorgd door ADS Ertner.

Stabiliteit
Het lagere dakdeel boven de mezzaninevloer is voor 80% van de warehouses een parkeerdek voor luxe personenauto’s. De mezzaninevloer en het parkeerdek zijn 24,0 meter diep en hebben met hun schijfwerking ook een groot aandeel in de stabiliteit van de 10 verschillende warehouses.

Uitdagingen
Tijdens de uitwerking van hal H werd de vraag gesteld om ook PGS-opslagruimtes in één van de warehouses in te passen. Dit resulteerde in vijf op zichzelf staande gebouwconstructies met een maximaal vloeroppervlak van 2.000 m2. Een andere uitdaging was de 17 meter hoge schijngevel welke in het beeld- kwaliteitsplan is vastgelegd. Deze schijngevel is deels vrijstaand en deels tegen de gevel gemaakt. Door slim gebruik te maken van vakwerkkolommen zijn de kilo’s staal zoveel als kan benut. Het kantoor heeft een ronde vorm, maar heeft een gelijke constructieopzet als de warehouses, staalconstructie in combinatie met kanaalplaatvloeren. De trappenhuizen van het kantoor zijn extra beveiligde vluchtroutes en worden daarom uitgevoerd in prefab betonwanden.

Funderingsontwerp
De fundering is een Vibropaal-systeem waarover funderingsbalken en -poeren worden gemaakt. De vaste grondslag is wel een zandpakket, maar over grotere diepte los gepakt. De ingenieurs van Pelecon, Vrolijk, Be-Smart en Vroom hebben in samenwerking met elkaar het meest optimale palenplan  en funderingsontwerp ontwikkeld. Iedere partij heeft zijn input en controleert elkaar. Zo’n groot project vraagt namelijk om veel aandacht, waarbij de basis helemaal goed moet zijn! Enkele palenplannen zijn nog in ontwikkeling, maar de eerste warehouses en het kantoor zijn definitief en gereed voor uitvoering. Vroom gaat hier het heiwerk verrichten en verwacht met 4 stellingen circa 3.500 palen de grond in te krijgen.

De ins en outs van dit project
Het gaat hier dus om het grootste aaneengesloten warehouse van Nederland en is de eerste ontwikkeling van vier op het nieuwe Logistiek Park Moerdijk. Het gebouw heeft een vloeroppervlakte van 198.300 m2 aangevuld met een mezzanine van 38.600 m2, 136 docks, 5 kantoren en een hellingbaan voor de meer dan 1.000 luxe autoparkeerplaatsen op het dak. De warehouses zijn opgebouwd uit 10 losstaande constructies en 1 crossdockhal. Het kantoor omvat circa 4.915 m2 BVO, verdeeld over drie bouwlagen met een loopbrug naar het parkeerdek. Kortom: het nieuwe DC op het logistieke park zorgt ervoor dat DSV nog kan doorgroeien en hun klanten tot ver in de toekomst kan blijven bedienen.

Fotografie eerste paal: Pelecon structural engineers
Impressies: Palazzo

Geplaatst op: 6 maart 2024

De groei van de Daiwa Housing Group betekende dat ze voor modulaire flexbouwer Jan Snel, onderdeel van de groep, een nieuw onderkomen zochten. Inmiddels hebben zij hun vaste plek in Montfoort verlaten en hun intrek genomen in hun gloednieuwe onderkomen op het Kassingterrein in Bunnik. Pelecon was in opdracht van Jan Snel verantwoordelijk voor het constructieve vraagstuk van de nieuwe productiehal met opslagterrein en kantoorruimte. Uniek aan dit project? De korte tijdsspanne waarin dit project gerealiseerd is!

Want in slechts zes maanden stond het gehele onderkomen, vanaf de eerste penstreep op papier tot de laatste steen die werd gelegd. Voor ons als constructeur een uitdaging, want wij moesten een advies maken dat ook daadwerkelijk snel gerealiseerd kon worden. En dat is bij lang niet alle constructieve oplossingen het geval. Daarom is er bijvoorbeeld voor het dak gekozen voor liggers in plaats van vakwerken.

Het verschil
We hebben met ons constructieadvies verschil kunnen maken voor Jan Snel wat betreft gebruiksgemak. In het eerste ontwerp van de architect waren in de hal dubbele kolommen toegepast. Door hoofdliggers toe te voegen hebben we het aantal kolommen kunnen halveren, waardoor Jan Snel de hal vrijer kon indelen. Ook was het eerste ontwerp voor de hal redelijk eenvoudig, door de welstand werd echter vereist dat de hal meer in de omgeving moest passen. Hierdoor zijn er schuine daken op de hal gekomen, door een passend constructieadvies kon dit ook daadwerkelijk veilig gerealiseerd worden.

Onze trots
De snelheid waarmee we het plan hebben gerealiseerd is toch echt iets waar we trots op zijn! En dan ook nog volgens de eisen van de welstand. Het was even frustrerend dat die eisen zo streng waren, want dat leverede wel wat vertraging op. Maar als we nu bij Jan Snel op bezoek gaan dan zijn we blij met de originele hal die er staat!

📷 De Vries en Verburg Bouw B.V.

Moet ook gebeuren

Geplaatst op: 12 februari 2024

Dit keer was het geen gebouw dat onze aandacht nodig had, maar de schoorsteen van de productielocatie van UCC Coffee in Bolsward. Pelecon controleerde de wapening voor de 30 meter hoge schoorsteen met een diameter van 2.500 mm.

UCC Coffee is de plek waar de beste mensen uit de koffie-industrie werken om geweldige koffie te ontwikkelen, produceren en van hieruit te leveren. Je begrijpt dat ons bezoek van de afgelopen week begon met een heerlijk bakkie koffie! Onze collega Eelco Kingma ging in opdracht van Bos Nieuwerkerk, de leverancier van de industriële schoorsteen, naar Bolsward om de wapening voor de nieuwe schoorsteen te controleren.

Een nuttig bezoek, want Eelco controleerde of de uitvoering van de bouw wel conform tekeningen van PELECON was. Bos Nieuwekerk kan de opdracht nu afronden, zodat UCC Coffee in de toekomst met een gerust hart, veilig hun koffie kan produceren.

Constructief modelleur Moutaz vertelt…..

Geplaatst op: 8 februari 2024

Een klassiek voorbeeld van een ambitieuze harde werker; dat is onze nieuwste collega Moutaz Bellah Ajjan. Ruim negen maanden geleden startte hij bij onze vestiging in Gouda in de rol van constructief modelleur. Een functie die op zijn lijf geschreven is na het afronden van zijn opleiding civiele techniek aan de Hogeschool Rotterdam. Moutaz zorgt er bij Pelecon in samenwerking met onze constructeurs voor dat er tekeningen, modellen en  berekeningen voor verschillende fases binnen projecten kunnen worden aangeleverd.

Moutaz is in 2015 naar Nederland gekomen met een enorme ambitie om een succesvol ingenieur te worden. Daarbij vertelt hij: “vallen is een nieuwe kans om op te staan. Iedere keer dat het leven me frustreerde, ontdekte ik dat ik sterker was geworden. Ik ben een zeer gemotiveerd persoon met een groot doorzettingsvermogen, iemand met de wil om het beste uit mezelf te halen en koste wat het kost te slagen in alles wat ik doe.” Hoe prachtig is het dat wij zo’n gemotiveerde collega bij ons team hebben mogen voegen!

De eerste periode als ‘Peleconner’
Moutaz vertelt dat hij in korte tijd volledig ingewerkt is bij Pelecon. “Mijn leersnelheid werd daarbij bevorderd door de ervaren collega’s. De gezellige sfeer en de behulpzaamheid van alle collega’s, in combinatie met de informele bedrijfscultuur spreken mij erg aan binnen Pelecon.”

De werkzaamheden van Moutaz
Als beginnend modelleur werkt Moutaz aan alle projecten, ervaring doe je immers op door simpelweg te doen! Moutaz geeft daarbij aan dat hij een speciale interesse heeft ontwikkeld voor het modelleren van distributiecentra en staalconstructies. Hij wil zich daar ook meer in verdiepen en daar geven wij hem alle kansen voor. Waarom Moutaz het zo inspirerend vindt om voor dergelijke opdrachten te werken? “Het ontwikkelen van grote distributiecentra in een model is zeer uitdagend. Het vereist dat ik het overzicht behoud, zowel voor mezelf als voor mijn collega’s en onze opdrachtgevers. Alhoewel; betonconstructies zijn complexer en uitdagender, vooral als het gaat om de wapening van de constructie (liggers, vloeren, kolommen).”

Trots

“Mijn trots is project Hal 6 voor de Technische Unie in Alphen aan den Rijn. Het was mijn eerste grote project bij Pelecon waarbij ik betrokken was. We moesten een nieuwe hal aan een bestaande hal bouwen. Dit project heeft me enorm veel geleerd over het volledige projectproces; van A tot Z.”

Meer weten over dit project? Lees het hele artikel op onze nieuwspagina.

Groots advies voor kleine vragen

Geplaatst op: 5 februari 2024

Een oud woonhuis verbouwen is een droom voor veel mensen. Maar het omarmen van de charme en het karakter van een huis brengt vaak constructieve uitdagingen met zich mee. Een goed constructieadvies is onmisbaar om zo’n verbouwing soepel te laten verlopen. Wij denken graag mee in dergelijke processen, waarbij duurzaamheid altijd een belangrijk punt van aandacht is. Want ook al lijkt het alsof wij alleen voor grote constructieve vraagstukken ons bed uit komen. Deze kleine vraagstukken zijn voor ons net zo inspireren als grote vraagstukken voor kantoren en distributiecentra.

Oude huizen kunnen verborgen gebreken hebben die tijdens een verbouwing aan het licht komen. Wij adviseren altijd om vooraf een grondige inspectie uit te laten voeren om de algehele staat van het huis te beoordelen. Alle onderdelen van de constructie komen daarbij aan bod. Dit omvat alle dragende delen zoals de fundering, balklagen, dragende muren, metaalconstructies en houten kappen en zijn daardoor van wezenlijk belang voor de stabiliteit. Het opsporen en aanpakken van problemen bij deze dragende delen voor de verbouwing en zelfs aankoop kan latere complicaties voorkomen.

Constructieadvies voor verbouwing
Naast controle van de huidige status van het huis is een constructieadvies ook raadzaam voor de toekomstige status. Dus na de verbouwing. Wanneer een vergunning voor de verbouwing verplicht is, mag een constrtuctieberekenning wettelijk ook niet ontbreken. Een constructieberekening is namelijk een verplicht onderdeel van een aanvraag voor de omgevingswet. Aan de hand van de constructieberekening wordt gecontroleerd of het woonhuis voldoet aan de veiligheidseisen. Veel mensen weten alleen niet dat je in veel vergunningsvrije gevallen ook verplicht bent een constructie te laten berekenen. Dit is namelijk het geval wanneer je aanpassingen doet aan de draagconstructie zoals bijvoorbeeld het verwijderen van een draagmuur, het realiseren van een aanbouw zoals een erker, bij het maken van een dakkapel of dakopbouw en om te berekenen hoeveel zonnepanelen jouw dak kan dragen.

De onzichtbare kracht
Sta je op het punt om een oud woonhuis te kopen en/of verbouwen? Schroom dan niet om een constructeur in de arm te nemen. Pelecon helpt je graag bij het realiseren van een veilige thuissituatie. Dat is immers waar wij met ons werk garant voor staan.

Eerste paal voor DC Technische Unie

Geplaatst op: 2 februari 2024

In Alphen aan de Rijn heeft de Technische unie, een groothandel in technische oplossingen voor installatie en industrie, de eerste paal geslagen voor de uitbreiding van hun DC. Op hetzelfde terrein is in de loop der jaren steeds bijgebouwd, maar de huidige uitbreiding spant de kroon met een oppervlak van circa 7.700 vierkante meter! Een prachtig, duurzaam gebouw met ook de nodige uitdagingen waarbij wij met ons constructieadvies groot verschil konden maken.

Dit uit zich in de brandveiligheid. Want toen we startten aan het project lag er in verband met brandveiligheid een voorontwerp met een hybride constructie bestaande uit betonkolommen en stalen dakspanten. Na overleg met de architect en aannemer is er toch voor gekozen om de hal volledig in staal uit te voeren. Uitvoeringstechnisch en financieel was dit de betere oplossing en kwam de brandveiligheid niet in gevaar. Door de verdiepingsvloer op 14,4 meter zijn Extra Beveiligde Vluchtroutes (EBV) benodigd, de twee aanwezige trappenhuizen zijn daarom volledig losstaande constructies met een brandscheiding van 60 minuten tussen het trappenhuis en de hal.

Uitdagingen zijn er om aan te gaan
In de naastgelegen bestaande hal 4 bevindt zit ook een geautomatiseerd systeem met de serverruimte aan de zijde van de uitbreiding hal 6. De apparatuur in deze ruimte is gevoelig voor trillingen. Hiervoor is een trilling prognose onderzoek gedaan. Uiteindelijk is gekozen voor traditionele prefab palen, waarbij de eerste paal op een zaterdag geheid is. Ten tijde van het heien zijn de servers uitgeschakeld en zijn er trillingsmeters aangebracht om trillingen door het heien nauwlettend in de gaten te kunnen houden. Uiteindelijk bleven de trillingen ruim binnen de acceptabele grenzen en heeft dit geen belemmeringen veroorzaakt. Dat betekent dus een veilige toekomst voor de Technische Unie en de eigenaar van het pand; moederbedrijf Sonepar Nederland Vastgoed BV.

Op de toekomst voorbereid
In de hal bevindt zich een verdiepingsvloer met kantoorruimtes op 14,4 meter hoogte. Een deel van de hal wordt voorzien van een geautomatiseerd opslagsysteem met drie niveaus aan inbouwvloeren. In het overige deel van de hal worden traditionele stellingen aangebracht, maar ook uitbreiding van het geautomatiseerde systeem moet mogelijk zijn. Gebruiksvriendelijk en uitbreidbaar, maar ook duurzaam. Want het volledige dak van het distributiecentrum is geschikt voor het plaatsen van PV-panelen; in de staalconstructie is rekening gehouden met het extra gewicht van deze panelen en benodigde ballast.

En door….
De heiwerkzaamheden zijn dus gestart, nu is het aan de aannemer. Wij blijven aangehaakt tot en met de oplevering voor het bewaken van de constructie en als adviseur wanneer er vragen ontstaan tijdens de bouw. En dát zijn ook de leuke dingen van ons vak; onze tekeningen werkelijkheid zien worden.

Een fraai, nieuw DC voor Hunkemöller in Almere

Geplaatst op: 26 januari 2024

Pelecon heeft het constructief ontwerp gemaakt voor het onlangs opgeleverde nieuwe distributiecentrum van Hunkemöller op bedrijventerrein Stichtsekant in Almere. De Nederlandse lingerieketen met flink wat groeiambities had ruimte nodig! Architect DENC Netherlands is verantwoordelijk voor het creatieve ontwerp van het DC en betrok Pelecon bij dit project. Waarbij onze kracht lag in het zo economisch mogelijk ontwerpen wat resulteerde in een slanke, maar toch robuuste staalconstructie. Voor deze opdracht heeft de waardevolle samenwerking tussen architect en constructeur geresulteerd in een fraai eindresultaat; een modern warehouse met kantoor wat een echte toevoeging is tussen de soms wat ‘saaie’ distributiecentra.

Het nieuwe DC voor Hunkemöller bestaat uit twee gescheiden warehouses welke aan de voorzijde voorzien zijn van in totaal 44 docks en een mezzaninevloer van wel 12 meter diep. Fase 1 van de warehouses is in gebruik genomen door Hunkemöller zelf waarbij er in het warehouse twee entresolvloeren zijn aangebracht en een geautomatiseerd miniload systeem. Het nieuwe DC bevat ook een meerlaags kantoor dat bestaat uit een losse constructie met drie bouwlagen, op elke verdieping voorzien van een luifel die op sommige posities ook beloopbaar is.

Constructief een flinke uitdaging
Onder de mezzaninevloer in de warehouses zijn zo min mogelijk kolommen toegepast, waardoor er grote vloer dragende spanten toegepast moesten worden met een vrije overspanning van 22,8 meter. Het kantoor is een echte eye-catcher met zeer slanke luifels en kolommen en een gevel met rondom volledig glas. Dit had onze expliciete aandacht nodig voor de detaillering. De stabiliteit van het kantoor is geregeld in de kern van het gebouw rond de lift en het trappenhuis, doordat er rondom vliesgevels zijn toegepast.

Geen gebrek aan duurzaamheid
Het DC krijgt een BREEAM certificering (duurzaamheid), gericht op het Excellent certificaat (BRL 2020). De focus ligt op een zo duurzaam mogelijk gebouw dat een laag energieverbruik heeft en weinig onderhoud vergt. Het volledige dak van het warehouse is geschikt voor het plaatsen van PV-panelen, in de staalconstructie is rekening gehouden met het extra gewicht van deze panelen en benodigde ballast.