Hoogbouw magazijn CB
Culemborg
Hoogbouw met constructieve uitdagingen

Het aantal bestellingen neemt toe, terwijl het volume van de bestellingen afneemt. Een volledig gemechaniseerd bakkenmagazijn is hiervoor een goede oplossing, zo dacht CB (het voormalige Centraal Broekhuis). Zij vroegen Denc en Pelecon mee te denken over de constructie van het nieuwe hoogbouwmagazijn. Wij maakten alle hoofdberekeningen, planmodel en de constructietekeningen.

Naam: Piet Peters
Functie: Constructeur

Het nieuwe hoogbouwmagazijn van 30 x 100 meten en een hoogte van 34 meter is tegen het bestaande bedrijfspand aangebouwd. De uitbreiding is onderverdeeld in een werkgebied van 30 x 17 meter met liften, conveyors, trappen, een personen/goederenlift, een kantoorruimte, een pantryruimte en sanitaire voorzieningen. De uitbreiding is opgebouwd uit een staalconstructie, sandwichpanelen en vijf verdiepingsvloeren (kanaalplaatvloeren) met druklaag in het werkgebied.

De rol van Pelecon
In het hoogbouwmagazijn stond het ontwerp van de constructie los van de stellingen. Dat maakte het ontwerp relatief eenvoudig met uitzonderingen van de hoogte van het hoogbouwmagazijn. Projectconstructeur Bastiaan Hoefnagel geeft aan dat door de hoogte van 34 meter de kolommen zwaarder en in delen moesten worden opgebouwd. Ook de windvang doet op die hoogte een duit in het zakje. Door de bestaande hoogbouwconstructie te laten stabiliseren aan de nieuwbouw, konden veel kilo’s bespaard worden en werd een stuk duurzaamheid gewaarborgd.

Uitdaging
Voor het werkgebied – het gedeelte waar de bakken met de bestellingen binnenkomen en worden verwerkt – berekende wij de gehele fundering en staalconstructie van de vijf bouwlagen. Hier was het door de bestaande bebouwing een uitdaging om de zware kolomlasten op de funderingspalen te krijgen wat is gerealiseerd door zware vloerbalken toe te passen.

Wij kijken terug op een uitdagend, maar geslaagd project!