De ‘Hooghe Hes’
Rotterdam
Waar zelfs de hoogte geen constructieve beperking was