Een mooie publicatie in het magazine Havenlocaties 2023

Geplaatst op: 31 maart 2023

De weg van droom naar werkelijkheid loopt langs uitdagingen, opgaven en beslissingen. Bij het ontwerpen van een gebouw is dat niet anders. Pas zodra het idee wordt omgezet naar een concreet plan worden haalbaarheid, duur- zaamheid en uitvoerbaarheid belangrijke factoren. Het skelet van het gebouw, de constructie, ondersteunt dan letterlijk het ontwerp. Die realiteit maakt de expertise van een gebouwconstructeur letterlijk van levensbelang.

Pelecon is specialist in het omzetten van ontwerpen in concrete en haalbare constructies voor welk gebouw dan ook. Maar waar havens en bedrijfsterreinen samenkomen voelen wij ons wel erg op ons gemak. Bijna vijftig jaar ervaring stelde ons in staat om voor Flevokust Haven voor meerdere logistieke hotspots een initieel ontwerp zo scherp mogelijk te converteren naar de realiteit. Hoe die realiteit er ook uitziet, Pelecon waakt over de veiligheid van alle gebruikersĀ van het gebouw. Zorgeloos!