Geplaatst op: 31 maart 2022

Dat we als Pelecon niet stilzitten dat steken we niet onder stoelen of banken. Zo heeft een fusie vorig jaar onze dienstverlening kracht bijgezet. Nemen we nieuwe constructeurs aan om de stijgende vraag te beantwoorden en ontwikkelen we onze kennis. Echter, ondernemerschap betekent ook beslissingen nemen die niet direct met groei te maken hebben, maar wel logisch zijn voor de focus van ons bedrijf.

Per 1 april 2022 bieden wij geen diensten meer aan onder de naam Bouwtechnisch Adviesbureau Versteeg. De samenwerking tussen Versteeg en Pelecon was dermate verweven dat wij de logische stap hebben gezet om in beide bedrijven geen onderscheid meer te maken. En samen verder te gaan onder de naam Pelecon structural engineers.

Trouw aan elkaar
De constructeurs die werkzaam waren voor Versteeg zetten hun carrière voort bij Pelecon Gouda, hun kennis gaat zo niet verloren. Wij bedanken hen én de opdrachtgevers van Versteeg voor het vertrouwen en de positieve reacties die wij kregen op deze stap.

Vragen, kennismaken of gewoon bijpraten?
Heeft u vragen of wilt u gewoon een kop koffie drinken? Neem dan contact op met één van de partners van Pelecon. Henk van Vliet, André Verschoor en Mack Stolwijk zijn bereikbaar via info@pelecon.nl, +31 (0)182 231 400 (Pelecon Gouda) of +31 (0)33 277 33 36 (Pelecon Amersfoort).

Geplaatst op: 21 maart 2022

In Zaandam worden huur- en koopwoningen op maat ontwikkeld. De opties van de kopers voor deze woningen hebben wij ontvangen en verwerken wij als hoofdconstructeur op dit moment in de constructietekeningen. Een aanbouw bijvoorbeeld heeft consequenties voor de basistekeningen.

Maar dat zijn de uitdagingen niet voor ons, de plek van dit nieuwbouwproject echter wel. Uit archiefstukken blijkt dat hier een gebouw heeft gestaan, waarvan de palen mogelijk nog in de grond zouden zitten. Deze zitten waarschijnlijk zo diep dat ze niet gevonden zijn tijdens een uitgebreid bodemonderzoek. Maar dat heeft ons er niet van weerhouden om tijdens het berekenen van het palenplan rekening te houden met de mogelijke oude palen. De nieuwe palen mogen daar namelijk, als ze er toch zouden staan, niet te dichtbij in de buurt komen te staan. Als constructeur blijven wij betrokken tijdens de bouw, dus mocht er onverhoopt een oude paal op een lastige plek staan dan kunnen wij ons advies op dat moment aanpassen. Schakelen in het werk is ons als constructeur niet vreemd!

De berekeningen en tekeningen van dit project worden nu definitief gemaakt voor de indiening bij de gemeente Zaandam.

📷 Stevast Ontwikkeling

Geplaatst op: 21 maart 2022

Wist u al dat onze collega André Verschoor een column schrijft voor iedere uitgave van het vaktijdschrift Bouwen met Staal? De nieuwste column, nummer 7 gaat over Biomimicry. Nieuwsgierig? Lees de column hier.

Het tijdschrift staat vol met goede artikelen over het bouwen met staal. Koop het tijdschrift of wordt lid!

*Biomimicry is de wetenschap van het imiteren van de beste biologische ideeën in de natuur om menselijke toepassingen uit te vinden, te verbeteren en duurzamer te maken. (Bron: encyclopedie)

Geplaatst op: 18 maart 2022

Alle kinderen en jongeren tussen vijf en zestien jaar zijn leerplichtig. Veel jongeren zien school dan ook als een ‘moeten’. Als Pelecon laten wij graag zien dat school en een vak leren ook leuk is!

Onze collega André is daarom gastdocent aan de Hogeschool in Arnhem en motiveert jongeren vanuit zijn enthousiasme voor het constructeurvak om vooral verder te leren binnen de techniek. Ook hebben wij ieder half jaar twee nieuwe stagiaires van de Hogeschool Rotterdam, Arnhem, Amsterdam en/of InHolland en zijn wij praktijkbegeleider bij MBO Rijnland. Op dit moment hebben wij zelfs tijdelijk twee werkstudenten van de TU Delft in dienst en begeleiden wij afstudeerders van de Hogeschool en Universiteit.

Kortom: die leerplicht is een groot goed en daar investeren wij als Pelecon graag in. Het gaat ons daarbij vooral om de kwaliteit van toekomstige constructeurs binnen onze branche!

Fotograaf: Gerard Saarberg

Geplaatst op: 17 maart 2022

VOOR EEN UNIEK NIEUWBOUWPROJECT IN HOOGVLIET ZIJN WIJ ALS HOOFDCONSTRUCTEUR BETROKKEN BIJ HET ONTWIKKELEN VAN VIJF WONINGBLOKKEN, WAARBIJ WIJ DE CONSTRUCTIETEKENINGEN EN -BEREKENINGEN HEBBEN GEMAAKT VOOR DE FUNDERING EN HET TOEGEPASTE STAAL.

De belangrijkste uitdaging van het project is de slechte ondergrond en de bestaande palen die nog in de grond zitten van het gebouw dat hier voorheen stond. Om met de slechte ondergrond voldoende draagkracht te krijgen, hebben wij bij 1 blok extra lange, prefab betonpalen toegepast van vierkant 400 mm die we hebben geplaatst tot ongeveer 34,0 meter onder NAP. Het toepassen van deze extreem lange palen is uniek voor een dergelijk woningbouwproject. De koppelpalen die hiervoor gebruikt zijn en noodzakelijk waren, omdat de lange palen niet als geheel aangevoerd konden worden, zijn ook erg uniek om te gebruiken voor een woningbouwproject.

Op dit moment worden de verdiepingsvloeren en de daken op de woningen geplaatst. Medio 2022 wordt het project opgeleverd.

📷 Ingenieursbureau Lijnn

Bouw nieuw food ontwikkelcentrum in volle gang

Geplaatst op: 7 maart 2022

De bouw van het nieuwe food ontwikkelcentrum van de Jan Zandbergen Group in Veenendaal is in volle gang. De fundatie en de vloer van de parkeergarage waren eerder al gestort, net als de kelderwanden die al even geleden zijn geplaatst. Doordat Pelecon vanaf het eerste uur van deze opdracht met alle betrokken partijen om tafel zat, hebben wij ruime invloed gehad op de draagconstructie. Waarbij het een uitdaging was om de gebruiksvriendelijkheid van de parkeergarage zo efficiënt mogelijk te maken. Dat betekent dat de draagstructuur optimaal is en dat de kolommen-structuur van de bovenbouw hierop is afgestemd.

In ons advies hebben wij onder andere voorgesteld om de draagconstructie uit te voeren als kanaalplaten met hoedliggers waardoor installaties geen belemmeringen hebben. Voor de stabiliteit zijn ter plaatse van een drietal gevels prefab gevelelementen toegepast, zodat plattegronden vrij kunnen worden ingedeeld. Tijdens de uitvoering heeft Pelecon naast de constructieve uitwerking tevens de detailberekeningen verzorgd van de staalconstructie en de prefab gevelelementen.

Fotografie: Pelecon structural engineers