Winkel en woningproject
Santpoort Zuid
Waar wonen en winkelen samenkomen

Santpoort is een uniek nieuwbouwproject wat bestaat uit drie deelprojecten:
1. een parkeerkelder met daarboven een supermarkt en appartementen;
2. een appartementengebouw;
3. geschakelde woningen met daartussen een garage.

Het mooie aan dit project is dat bestaande bouw en nieuwbouw op deze locatie samenkomen. Wat voor ons als constructeur ook weer resulteert in een aantal uitdagingen die wij graag aangaan!

Naam: Henk van Vliet
Functie: Directeur en Constructeur

De grondmechanische kennis van Henk was onmisbaar voor dit project waarbij hij aangeeft dat deelplan 1 voor Pelecon als constructeur het meest uitdagend was.

"Het betreft hier een stapeling van functies en tegengestelde belangen. We hadden bijvoorbeeld te maken met de onderste laag waarbij we een parkeerkelder moesten realiseren voor de bezoekers van de Dekamarkt. De wens van onze opdrachtgever was een comfortabele garage met ruime parkeerplaatsen én zo min mogelijk kolommen: een uitdaging. Op de begane moest een supermarkt komen met een vloerbelasting van 750 kg/m2, bovenop de parkeergarage. En daarboven appartementen. Omdat er in de parkeergarage en supermarkt grote overspanningen met weinig kolommen gewenst waren komt dit bij de woningen terug. Gekozen is voor prefabbetonbalken met wandliggers en appartementenvloeren."

Duingebied
Henk vertelt verder: "ook bijzonder was de locatie van het project in het duingebied. Het plan ligt laag (duinpan) ten opzichte van de omgeving. Het regenwater stroomt dus van de hogergelegen delen naar een lagergelegen gedeelte waar de kelder gesitueerd is. Hierdoor kan er in de natte periode wateroverlast ontstaan rondom de kelder, omdat deze een barrière kan zijn voor grondwaterstromingen." Henk geeft daarbij aan dat tijdens het ontwerp naar dit fenomeen veel onderzoek is gedaan en heeft geleidt tot een aantal constructieve aanpassingen in het plan:

Grondwaterdruk
"Ondanks de locatie ruim boven het NAP kan er grondwaterdruk tegen de kelder komen. Door de grote overspanningen zijn er relatief weinig kolommen waardoor vloervelden kunnen opbarsten. Dit is voorkomen met trekpalen onder de vloeren. Een bijzondere situatie, omdat de kolommen gezien de draagkrachtige zandlagen gewoon op staal zijn gefundeerd. Rondom het gebouw zijn grindkoffers en extra drainage aangebracht om de grondwaterstroming zo min mogelijk te storen."