Nieuwbouw opslaggebouw Shurgard in Rotterdam

Geplaatst op: 28 april 2023

Onze partner Traanberg Partners Architectuur en Bouwmanagement vroeg ons advies over de constructie van een drielaags gebouw wat na oplevering dient als opslagruimte van goederen. Dit gebouw bevat diverse gebruiksgemakken, bijvoorbeeld dat alle lagen door vier trappenhuizen  en twee liften optimaal toegankelijk zijn. Maar die gebruiksgemakken vragen constructieve oplossingen die het verschil kunnen maken. Maar daar blijft het niet bij.

Gaandeweg het project kwamen wij meerdere uitdagingen tegen. Zo is de hoofddraagconstructie van het pand in Rotterdam opgebouwd uit staal, gecombineerd met kanaalplaten met een druklaag. Dat betekent dat de horizontale stabiliteit daardoor geborgd moet worden. Dit realiseren wij door het toepassen van dakverbanden en kanaalplatvloeren met een schijfwerking op verdiepingsniveau.
Ook komen de funderingsbalken op verschillende hoogtes boven het maaiveld uit en liggen deze op meerdere niveaus. Bovendien hadden wij bij dit project te maken met grote paalmisstanden welke tijdens het uitvoeren van de heiwerkzaamheden ontstonden door de aanwezige vervuiling en het puin in de grond. Dit hebben we kunnen ondervangen door koppelbalken te maken naar achterliggende vloerpalen.

Constructieadvies en planning gaan samen
Door onze betrokkenheid bij de planning van de diverse werkzaamheden binnen dit project konden wij al in een vroege stadium adviseren over de montage van de constructie. Dat leverde uiteindelijk een efficientieslag op waardoor het gebouw tijdig opgeleverd kan worden.

Fotografie: bouwcamera