Geplaatst op: 20 mei 2022

Af en toe maken wij een advies voor een niet alledaags project. Zo maakten wij onlangs een constructieberekening voor de dakvloeren van 44 levensloopbestendige woningen in Zwijndrecht. Daar wordt mos-sedum op aangebracht en toetsen van deze toevoeging van belasting met een controleberekening is daarbij noodzakelijk. Dat betekent dat wij de bestaande betonnen dakvloeren doorrekenden, waarbij wij toetsten of de aanwezige wapening voldoende is. Ook toetsten wij de fundering van de woningen op deze grotere belasting.

Zowel de fundering als de daken keurden wij goed!

Geplaatst op: 19 mei 2022

Onze collega André Verschoor heeft onlangs weer een column geschreven voor in het vaktijdschrift Bouwen met Staal. Deze gaat over de stroomversnelling van het uitvoeren van bouwprojecten. De kosten die bespaard moeten worden tijdens het ontwerpproces. Beiden leggen een grote druk op een duurzaam ontwerp. Daar zit dus de grote winst; extra aandacht voor het ontwerp, de berekeningen, de afstemming en de beoogde detaillering. Zouden we ingenieursdiensten ook kunnen beoordelen met sterren?

Nieuwsgierig? Lees de volledige column.