Geplaatst op: 20 mei 2022

Af en toe maken wij een advies voor een niet alledaags project. Zo maakten wij onlangs een constructieberekening voor de dakvloeren van 44 levensloopbestendige woningen in Zwijndrecht. Daar wordt mos-sedum op aangebracht en toetsen van deze toevoeging van belasting met een controleberekening is daarbij noodzakelijk. Dat betekent dat wij de bestaande betonnen dakvloeren doorrekenden, waarbij wij toetsten of de aanwezige wapening voldoende is. Ook toetsten wij de fundering van de woningen op deze grotere belasting.

Zowel de fundering als de daken keurden wij goed!

Geplaatst op: 17 maart 2022

VOOR EEN UNIEK NIEUWBOUWPROJECT IN HOOGVLIET ZIJN WIJ ALS HOOFDCONSTRUCTEUR BETROKKEN BIJ HET ONTWIKKELEN VAN VIJF WONINGBLOKKEN, WAARBIJ WIJ DE CONSTRUCTIETEKENINGEN EN -BEREKENINGEN HEBBEN GEMAAKT VOOR DE FUNDERING EN HET TOEGEPASTE STAAL.

De belangrijkste uitdaging van het project is de slechte ondergrond en de bestaande palen die nog in de grond zitten van het gebouw dat hier voorheen stond. Om met de slechte ondergrond voldoende draagkracht te krijgen, hebben wij bij 1 blok extra lange, prefab betonpalen toegepast van vierkant 400 mm die we hebben geplaatst tot ongeveer 34,0 meter onder NAP. Het toepassen van deze extreem lange palen is uniek voor een dergelijk woningbouwproject. De koppelpalen die hiervoor gebruikt zijn en noodzakelijk waren, omdat de lange palen niet als geheel aangevoerd konden worden, zijn ook erg uniek om te gebruiken voor een woningbouwproject.

Op dit moment worden de verdiepingsvloeren en de daken op de woningen geplaatst. Medio 2022 wordt het project opgeleverd.

📷 Ingenieursbureau Lijnn

Een bijzondere opdracht….

Geplaatst op: 29 november 2021

Vaak krijgen we hele bijzondere aanvragen, bijvoorbeeld of wij een constructief advies willen uitbrengen voor een pand waar we veel affiniteit mee hebben. Maar onlangs kwam er een aanvraag over een instelling waar we affiniteit mee hebben. Waar we graag ons steentje aan bij willen dragen, in dit geval aan de beleving van de bewoners van Hospice De Wingerd.

Aan de voet van de Amerongse berg en aan de rand van de Utrechtse Heuvelrug ligt hospice De Wingerd, waar palliatieve terminale zorg wordt geboden. In opdracht van Zorggroep Charim heeft LENGKEEK Architecten en Ingenieurs het tuinhuis ontworpen. Een fijne,lichte plek voorzien van verschillende zorgfaciliteiten. Bewoners kunnen hier, buiten de muren van hun kamer in het hospice, heerlijk van de natuur en het zonlicht genieten. Pelecon heeft voor dit tuinhuis de constructie berekend en getekend.

Bouwaanvraag ingediend voor appartementencomplex Oranje Bolwerck in Oudewater

Geplaatst op: 25 november 2021

Het Bolwerck aan de Sint Janstraat aan de zuidzijde van het historische centrum van Oudewater wordt door de gemeente ter ontwikkeling aangeboden. Het Bolwerck is een bijzondere historische en markante locatie die voor de binnenstad van Oudewater zeer hoge ruimtelijke en cultuurhistorische kwaliteiten bevat. Het Bolwerck wordt omgrenst door het gemeentelijk monument de Grote Gracht en de Sint Janstraat. De locatie bevindt zich in de directe nabijheid van grootschalige monumenten zoals de St. Franciscuskerk en de voormalige openbare school.

Stadswal
Het volume van de nieuwbouw met daarin 50 huur- en koopappartementen en 60 ondergrondse parkeerplaatsen is geïnspireerd op de historische contouren van de vestingwal uit 1747. De gelaagdheid in de opbouw van de doorsnede wekt de suggestie van een stadswal. Langs het water van de Grote Gracht volgt de stadswal de contour van de vesting. Op deze robuuste stadswal verrijst een modern appartementengebouw van twee lagen met daarop een terugliggende laag. Zo wordt in de stedenbouwkundige opzet en de architectonische uitwerking aangesloten bij de historie van de plek.

Constructieve uitdaging
De constructieve uitdaging lag in het feit dat de woningen gesitueerd zijn boven de parkeergarage. Om veel dragende balken in de parkeerkelder te voorkomen is ervoor gekozen om de tussenwanden tussen de appartementen als ’wandligger’ uit te voeren. De bouwmuur is daarmee niet alleen ‘muur’ maar ook ‘balk’. Deze bouwwijze zorgt voor een parkeergarage met een vlak plafond zonder betonbalken.

Bouwaavraag
Afgelopen week is de bouwaanvraag ingediend voor het appartementencomplex. Een prachtig ontwerp van architect Jillis Kinkel waar Pelecon als hoofd constructeur bij betrokken is. Het complex wordt gerealiseerd door Van Baaren aannemers uit Schoonhoven.

Renders: www.grizli.nl

Villa volledig in “het werk” gestort

Geplaatst op: 23 juni 2021

AFGELOPEN ZATERDAG HEEFT ÉÉN VAN ONZE COLLEGA’S EEN BOOTTOCHT GEMAAKT OVER DE NIEUWKOOPSE PLASSEN. HIJ VOER LANGS EEN MODERNE VILLAWONING; EEN MOOI PROJECT VOOR EEN PARTICULIERE DOELGROEP WAAR PELECON AAN MEEWERKTE. DIT ZIJN VOOR PELECON, NAAST GROTE KANTOORGEBOUWEN EN DISTRIBUTIECENTRA, LEUKE VRAAGSTUKKEN OM OP TE LOSSEN. 

Uniek aan deze villa is dat het dragende skelet volledig uit in het werk gestort beton bestaat. Dat betekent dat de werkzaamheden van het storten van de wanden, verdiepings- en dakvloer volledig op de bouwplaats hebben plaatsgevonden. Het uithangende balkon/bordes is ook in het werk gestort en hangt rondom de woning volledig aan een isokorf koudebrugonderbreking-systeem. Door grote vloeroverspanningen en vloeruitkragingen is de bekistingen voor de stort voldoende voorgetoogd en omhooggezet, om in de eindsituatie een horizontaal liggende vloerconstructie te krijgen.

Pelecon heeft nauw samengewerkt met aannemer Aannemingsbedrijf Van der Vlist en was voor deze villa op de woonlocatie Zuidhoek verantwoordelijk voor de constructieve advisering.

Renovatie in de binnenstad van Gouda

Geplaatst op: 21 april 2021

Dit was toch wel een pareltje van een opdracht om aan mee te werken. Boven de Rituals, op de hoek van de Kleiweg – Turfweg in Gouda zijn in december 2020 vijf woningen opgeleverd. De renovatie van dit oude pand in de binnenstad startte met een onderzoek. De bovenverdiepingen van het pand waren de laatste 30 jaar niet meer in gebruik en slecht onderhouden waardoor deze bouwvallig geworden waren. De eigenaar wilde heel graag weten of er een combinatie van winkelen en wonen kon worden gerealiseerd. Pelecon heeft alle bestaande constructies doorgerekend en een constructieve berekening gemaakt voor de vernieuwde constructie. 

Tot en met de oplervering waren wij als adviseur betrokken bij dit project. Tijdens de bouw hebben wij vooral meegedacht aan oplossingen van onvoorziene afwijkingen. Ook hebben wij alle vragen van controlerende instanties beantwoord en alle koperswensen op constructief gebied beoordeeld. 

Een gaaf project al zeggen we zelf, waar we drie jaar lang onze ziel en zaligheid in gelegd hebben. We zijn dan ook ontzettend trots op het eindresultaat!

De video van de renovatie bekijken? Klik hier.

Fotografie: Whitehouse Development

De toekomst: duurzaamheid met staal

Geplaatst op: 20 december 2020

Al eerder schreven wij over het gebruik van duurzame grondstoffen voor de betonconstructie. Pelecon heeft ooit als eerste in Nederland “Freement” toegepast in het constructieontwerp van een gebouwfundering. Freement is een gerecyclede betonsoort. Naast duurzaam beton is het ook steeds gebruikelijker om duurzaam staal van hoogwaardigere kwaliteit toe te passen in een staalconstructie.

Staal met een hogere sterktekwaliteit produceren is al tijdenlang mogelijk, maar op dit moment is er echt een positieve trend te ontdekken. Dat komt met name, omdat het voor de staalproducenten niet altijd mogelijk is om alle verschillende staalkwaliteiten met regelmatige leveringstermijnen te walsen. Ze gaan daarom steeds meer over op een rationalisatie van hun productenpakket. Waarbij de staalsoorten met de laagste vloeigrens (S235 en S275) minder geproduceerd worden. Deze worden dan vervangen door staalkwaliteit S355.

Voordelen staalkwaliteiten S235 – S355

De materiaalkosten voor de productie van staalkwaliteiten S235 – S355 zijn grofweg gelijk. Door de productie van het hoge kwaliteitsstaal steeds te verhogen komen de kosten naar elkaar toe. De huidige kostenverhouding in de markt tussen S235 en S355 is circa. 2-5% duurder voor de hogere kwaliteit. De sterktecapaciteit van S355 is 50% sterker ten opzichte van S235 staal. Door het toepassen van S355 staal in plaats van S235 staal in het rekenontwerp kan het staalgewicht van een gebouwconstructie circa 20-25% verlaagd worden, wat een directe kosten- en milieubesparing is.

Energieneutraal

Een stalen constructie-element is maat- en slijtvast. Doordat er strak gebouwd kan worden, is het eindresultaat van het bouwwerk luchtdicht. Wat uiteraard, samen met een goede isolatie en het plaatsen van zonnepanelen, zorgt voor een uiteindelijk energieneutraal gebouw.

Lagere milieubelasting

Staal wordt industrieel vervaardigd, bouwafval is er niet of nauwelijks. Maar er zijn meer redenen waarom duurzaam staal een lagere milieubelasting hebben.

  1. De- en remontabel

Het is heel gemakkelijk om staal opnieuw te gebruiken. Dan moet er wel een eenvoudig ontwerp zijn waaruit het staal gedemonteerd kan worden. Bij Pelecon zijn we binnen onze laatste constructieontwerpen al bezig om de staalconstructie in combinatie met vloerelementen de- en remontabal te ontwerpen.

  1. Databank voor gebouwen

Een ander belangrijk onderdeel is het creëren van een databank voor gebouwen die we nu en ook in de toekomst gaan neerzetten. De huidige gebouwen zijn volledig BIM geëngineerd. Zodoende kunnen alle gebouwelementen eenvoudig te herleiden zijn, op afmeting en ook op kwaliteit. Mocht het gebouw aan het einde van zijn levensduur zitten, kunnen door middel van de BIM-modellen de gebouwelementen eruit gekozen worden. Die kunnen in een ander gebouw of kunstwerk een tweede leven krijgen.

  1. Biocoat

Wat ook bijdraagt aan de duurzaamheid is het coaten van de staalconstructie met binnenklimaat door middel van Biocoat. Deze transparante coating van staalconstructies, geeft het staal een robuuste en natuurlijke look. Deze coating is milieuvriendelijker dan de traditionele coatings. (www.circulairstaal.nl)

  1. Skellet

Een duurzame manier van bouwen kan door het toepassen van het “Skellet bouwsysteem”. Een Skellet profiel heeft gaten op een raster van 25 mm die worden gebruikt om de profielen te verbinden door middel van blindklinknagels. Het Skellet bouwsysteem bestaat daardoor enkel uit geboute en geriveteerde verbindingen die gemonteerd én gedemonteerd kunnen worden zonder de verbindingsstukken te beschadigen. Het resultaat is een maatvastheid en flexibiliteit in ontwerp en tijdens de bouw en de mogelijkheid tot hergebruik van de profielen. (www.skellet.com)

Positieve invloed op milieubesparing

Kortom: De staalconstructies van tegenwoordig hebben een steeds kleinere impact op het milieu tijdens de productie van de bouwdelen tot en met demontage en recycling of het hergebruik. Pelecon houdt altijd rekening met duurzame staalconstructies tijdens het ontwerpen. Duurzaamheid is per slot van rekening in de bouw een sleutelwoord voor de toekomst!

Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met ons via info@pelecon.nl of +31(0)182 231 400.

 

Omgevingsvergunning ingediend voor bouwplan in Leiden

Geplaatst op: 18 december 2020

Met veel plezier en inzet hebben wij onze bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van een bouwplan aan de Rooseveldstraat 65 in Leiden. Hier worden binnenkort appartementen, commerciële ruimtes en een tweelaagse parkeergarage ontwikkeld. Vandaag is de omgevingsvergunning ingediend van het gebouw dat is ontworpen als betonconstructie.

Duurzaam

Het gaat in Leiden om een bijzonder en duurzaam bouwplan. Dat komt tot uiting in onder andere de daktuin die zich bovenop de parkeergarage bevindt. Pelecon berekende de constructie van de parkeergarage, zodat de daktuin straks ook echt veilig en toegankelijk is voor de bewoners van het complex. 

Rekenen en tekenen

Naast het rekenen en tekenen voor de daktuin was Pelecon verantwoordelijk voor de optimalisatie van de constructie van de parkeergarage, zodat de kolommen het in- en uitrijden van de garage niet belemmeren. De garage is zoveel mogelijk kolomvrij. Daarnaast hebben wij de vloerconstructie berekend, zodat de inpandige buitenruimtes in dezelfde vloerconstructie konden worden opgenomen.

Freement; een toepassing die bijdraagt aan een duurzaam gebouw

Geplaatst op: 20 oktober 2020

De fundering, of het fundament van een gebouw, zorgt ervoor dat het gewicht van het gebouw wordt overgedragen op de draagkrachtige ondergrond en of palen. Bij Pelecon adviseren we projectontwikkelaars, architecten en bouwbedrijven over de toepassing van onder andere betonfunderingen. Waarbij wij de laatste tijd de duurzame fundering, ook wel ‘Freement’, steeds vaker aanbevelen. Maar wat is dat Freement beton eigenlijk?

Beton is na water het meest gebruikte product ter wereld en wordt opgebouwd uit de grondstoffen grind, zand en cement. Een mooi product, maar bijna 9 procent van de wereldwijde CO2 uitstoot vindt zijn oorsprong in beton. Om dit cijfer omlaag te krijgen is Freement ontwikkeld. Freement is een circulaire betonmortel waar gerecycled cement wordt gebruikt. Deze wordt gewonnen uit betonpuin uit slooppanden.

Recyclen van beton

Recyclen van beton gebeurt al zo lang als beton gebruikt wordt. In de vorm van puingranulaat dient dit product als ondergrond voor onder andere wegenbouw. Deze reststroom wordt gezien als een laagwaardig restproduct. Anders dan traditionele grove betonbrekers wrijft en draait de Smart Liberator cementsteen subtiel van betonpuin af en ‘bevrijdt’ het als ‘t ware tot herbruikbaar cement. Hierdoor worden de originele bestanddelen weer herbruikbaar, waardoor met name het cementdeel weer als hoogwaardig product kan dienen. Door het opnieuw toevoegen van grind en zand ontstaat weer een juiste dosering en uiteindelijk het recycelde beton: ‘Freement’. Het wereldwijd toepassen van circulair Freement zorgt voor wel negen procent minder CO2-emissie. En het past volledig binnen de steeds groter wordende wens om zo duurzaam mogelijk te bouwen.

Pelecon past Freement toe in advies

Pelecon heeft ooit als eerste in Nederland deze betonsoort toegepast in het constructieontwerp van een gebouwfundering. Wij zijn enorm enthousiast over deze betonsoort en zullen het dan ook altijd meenemen in ons advies als een potentiële duurzaamheidsoplossing. Maar daar blijft het niet bij, wij blijven in het algemeen zoeken naar slimme oplossingen om de gebouwen waarvoor wij constructief berekenen steeds duurzamer te maken. Wij zitten per slot van rekening nooit stil!

Lange samenwerking voor nieuwbouw hofwoningen in Montfoort

Geplaatst op: 9 juni 2020

Pelecon staat niet stil! Vanaf de eerste plannen voor de woningen tot nu, tijdens de bouw, adviseren wij in opdracht van De Vries en Verburg Ontwikkeling over de bouwtechnische constructies van 9 riante hofwoningen in Montfoort. Het betreft hier vrijstaande, geschakelde woningen en twee- onder-één-kapwoningen gesitueerd rondom een besloten hof, ontworpen door Quadrant Architecten. Alle woningen zijn gasloos en energiezuinig en voldoen aan alle eisen die aan moderne huizen anno 2020 worden gesteld.